Ειδήσεις

Νέες προτάσεις στο ΥΠΟΙΚ απέστειλαν τοπικοί φορείς Ηρακλείου

Επιστολή - υπόμνημα των θέσεων και τις προτάσεις τους απέστειλαν οι παραγωγικοί φορείς του Ηρακλείου προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο, σχετικά με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Οι άξονες πάνω στους οποίους, αναφέρονται οι προτάσεις και οι θέσεις τους αφορούν την διαπραγμάτευση και τις πολιτικές εξελίξεις, την ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις τράπεζες, το φορολογικό σύστημα και τη ρύθμιση των 100 δόσεων, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και τα προγράμματα.

Πιο αναλυτικά:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο  Ελλάδος/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.), τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου και την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ηρακλείου, σας παρουσιάζει τις  θέσεις και τις προτάσεις  των παραγωγικών φορέων του Ηρακλείου, οι οποίες αποτελούν προϊόν  διαβούλευσης και είναι επί το πλείστον αξιώσεις της επιχειρηματικής κοινότητας του νομού.

Προτάσεις:

1.Διαπραγμάτευση και πολιτικές εξελίξεις: Μετά από τη γνωστή πορεία των τελευταίων μηνών,  η κατάσταση της χώρας φτάνει στο μη περαιτέρω, με μια πρωτοφανή δυσπιστία και ασφυξία στην αγορά. Η επιχειρηματική  κοινότητα επιζητεί άμεσα συμφωνία με τους εταίρους με σκοπό να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις και να αποδεσμευτούν τα χρήματα που προορίζονται για τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας.

Είμαστε υπέρμαχοι της πολιτικής σταθερότητας, η οποιαδήποτε ανησυχία ακόμα και φημολογία αποσταθεροποιεί το οικονομικό κλίμα, ζημιώνει την επιχειρηματικότητα. Υπενθυμίζουμε το αυτονόητο: Το μείζον για το επιχειρείν είναι η σταθερότητα. Η διαχείριση της κρίσης πρέπει να στηριχθεί σε ένα πιο οργανωμένο και πολυεπίπεδο σκεπτικό. Οι σημερινές συνθήκες υπαγορεύουν ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής με έμφαση στα αναπτυξιακά μέτρα και αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές.

2.Ρευστότητα επιχειρήσεων - τράπεζες. Θεωρούμε ότι πρέπει τάχιστα να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πρέπει να επιταχυνθούν τα stress tests προκειμένου να υπάρξει το γρηγορότερο εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών και να αποσαφηνιστεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Για το τραπεζικό σύστημα προτείνουμε τα παρακάτω:

  • Είναι ζωτικής σημασίας να γίνει πιο ευέλικτο το καθεστώς λειτουργίας της  Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και να δημιουργηθούν επιτροπές στις Τράπεζες ανά Περιφέρεια, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης κεφαλαίων για τη διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων. Σήμερα εκκρεμούν μερικές χιλιάδες αιτήματα επιχειρήσεων για συναλλαγές στο εξωτερικό, τα οποία ικανοποιούνται με καθυστερήσεις και μόνο αν είναι χαμηλής αξίας, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας.
  • Σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις επιταγές που έληξαν ή λήγουν κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας πρέπει κατ' αρχήν να ανοίξουν τα χρονικά όρια της Τειρεσίας ΑΕ και να δοθεί ένας (1) επιπλέον μήνας τόσο στο περιθώριο εξόφλησης όσο και στο περιθώριο καταχώρισης στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ). Με το υπάρχον καθεστώς, οι επιταγές που εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα  θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 8 ημερών από το άνοιγμα των τραπεζών.

Με δεδομένη την τη μαζική συσσώρευση υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αυτό καθίσταται δύσκολο, και έτσι  η παράταση ενός τουλάχιστον μήνα, θα δώσει την δυνατότητα να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να μην εγκλωβιστούν στο τραπεζικό σύστημα.

  • Να αυξηθεί το εβδομαδιαίο όριο ανάληψης μετρητών για τις επιχειρήσεις στα 1000 € για να μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες μετρητών
  • Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να διευκολυνθεί η έκδοση λογαριασμών web banking και ηλεκτρονικών συναλλαγών
  • Να δημιουργηθεί ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις κατά την διαδικασία που προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα, που θα τις προστατεύει από αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί ακίνητης και κινητής περιουσίας εις χείρας του οφειλέτη ή των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι ενός ποσού.

3.Φορολογικό σύστημα - ρυθμίσεις 100 δόσεων: Βασική μας επιδίωξη είναι η σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου, να μειωθεί η αβεβαιότητα των επενδύσεων και να  ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα. Για τις 100 δόσεις προτείνουμε να παραταθούν οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των φορολογούμενων λόγω της τραπεζικής αργίας.

Αντίστοιχα απαιτείται άμεση λήψη μέτρων για να μην χαθούν οι ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο, στις οποίες έχουν ενταχθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μείωση των εσόδων οδηγεί σε αντικειμενική δυσκολία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ακολουθεί φοροεπιδρομή εντός του 2015 με αύξηση των φόρων. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών (οι οποίες θα πρέπει να ρυθμίζονται με πάγια ρύθμιση τουλάχιστον 12 δόσεων) να μην αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Αντίστοιχα προτείνουμε για δυο μήνες μετά την λήξη της τραπεζικής αργίας να μην υπάρξουν προασαυξήσεις σε εισφορές ΙΚΑ και ΦΠΑ. Τέλος στην παρακράτηση του ΦΠΑ από 3.000 € και απόδοση στις τράπεζες μεταξύ συναλλαγών  επιχειρήσεων πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τις επιχειρήσεις που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο.

4.Μεταρρυθμίσεις: Να γίνει ανασχεδιασμός της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων στο πνεύμα της στόχευσης στην πραγματική οικονομία και όχι απλά στη βελτίωση κάποιων δημοσιονομικών δεικτών. Μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν την ανεργία, που θα φέρουν επενδύσεις στον τόπο και που θα βελτιώσουν τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να ενεργοποιηθεί εμπροσθοβαρώς το αναπτυξιακό πακέτο Γιούνκερ.

5.Επενδύσεις - Προγράμματα. Το τρέχον έτος είναι καταληκτικό για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, στοιχείο το οποίο συνεπάγεται την οξύτατη ανάγκη για εμπρόθεσμη χρηματοδότηση, πληρωμή σωρείας συμβατικών υποχρεώσεων των δημόσιων φορέων και παράταση της ολοκλήρωσης των έργων για τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Στα έργα και τις επενδύσεις που ολοκληρώνονται πρέπει να δρομολογηθούν αποπληρωμές του κράτους προς τους δικαιούχους επενδυτές.

Στο ίδιο σκεπτικό πρέπει να ψηφιστεί νέος  Αναπτυξιακός νόμος ο οποίος έχει πάψει να υφίσταται από τον Απρίλιο του 2014. Απαιτείται επίσης πλήρη και άμεση ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και των διαθρωτικών προγραμμάτων, ενώ πρέπει άμεσα να αρθούν οι πολυάριθμες αγκυλώσεις όπως για παράδειγμα τα αλλεπάλληλα επίπεδα διοικητικών δομών, η εμπλοκή πολυάριθμων φορέων και οι καθυστερήσεις σε όλα τα στάδια εκτέλεσης και υλοποίησης.

Τέλος το Δημόσιο χρωστά ήδη περί τα 20 δις ευρώ σε μία πρωτοφανή εσωτερική στάση πληρωμών, οπότε πρέπει να ξεκινήσει να αποπληρώνει τις οφειλές του, γεγονός που θα βελτιώσει την ρευστότητα και θα μειώσει την δυσπιστία και την ασφυξία στην αγορά.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια