Ειδήσεις

Κρήτη: Στην κορυφή της έρευνας το ΙΤΕ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεθνές συνέδριο QualityNano Conference & Training Workshop. Συνδιοργανωτές του συνεδρίου ήταν ο καθηγητής κ. Kenneth Α. Dawson, διευθυντής του Centre for BioNano Interactions (CBNI) του University College Dublin (UCD) της Ιρλανδίας, και ο καθηγητής κ. Σπύρος Χ. Αναστασιάδης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο από 15 έως 17 Ιουλίου, κήρυξε ο περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ τις εργασίες του έκλεισε ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Κώστας Φωτάκης.

150 επιστήμονες

Το συνέδριο φιλοξένησε περίπου 150 επιστήμονες από κορυφαία ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς κοινότητας, όπως και εκπροσώπους του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Αμερικάνικης Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration, FDA) και του Εργαστηρίου Χαρακτηρισμού Νανοτεχνολογίας (Nanotechnology Characterization Laboratory, NCL) των ΗΠΑ, του Εθνικού Κέντρου Νανοεπιστημών και Τεχνολογίας της Κίνας, κ.ά.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Στόχος του συνεδρίου ήταν η δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου ελέγχου των προϊόντων νανοτεχνολογίας στην Ευρώπη, η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας και την ασφαλή χρήση καινοτόμων υλικών στους τομείς νανοτεχνολογίας και νανοϊατρικής.

Τελικός στόχος των συνεργασιών αυτών είναι η ανάπτυξη διεθνώς αποδεκτών μηχανισμών αξιολόγησης των κινδύνων και λήψης των κατάλληλων κανονιστικών αποφάσεων από τα όργανα της Πολιτείας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιτυχία των εργασιών και το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης είχαν σαν αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων και της οργανωτικής επιτροπής να καθιερωθεί μια σειρά διεθνών συνεδρίων με θεματολογία τις κανονιστικές διατάξεις για τη χρήση νανοϋλικών, που θα οργανώνεται ανά διετία στην Κρήτη.

Ευρωπαϊκό έργο

Η διοργάνωση του συνεδρίου έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Έργου Ερευνητικών Υποδομών QualityNano (http://www.qualitynano.eu), το οποίο ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και την εφαρμογή καλών πρακτικών και τη διασφάλιση ποιότητας στην ασφαλή χρήση νανοϋλικών, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Έργο NANoREG (http://nanoreg.eu/), που είναι το πρώτο έργο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. με σκοπό την εύρεση των απαντήσεων που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές Αρχές και τους νομοθέτες σε θέματα κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας από τη χρήση νανοϋλικών, καθώς και το νέο Έργο Ευρωπαϊκής Υποδομής EU NCL (European Nanomedicine Characterization Laboratory), που σκοπεύει στον ακριβέστερο χαρακτηρισμό υλικών νανοϊατρικής για την αποτελεσματικότερη μεταφορά τους σε κλινικές εφαρμογές και στον ασθενή.

Οι σύνεδροι στην καρδιά του ΙΤΕ

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλων των συμμετεχόντων στο ΙΤΕ, καθώς και ξενάγηση στις ερευνητικές υποδομές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Η υψηλού επιπέδου ερευνητική δραστηριότητα και η άριστη κατάρτιση του ερευνητικού προσωπικού προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους συμμετέχοντες, καθώς και την επιθυμία να έρθουν σε πιο στενή επαφή με το ΙΗΔΛ μέσω συνεργασιών στην έρευνα.

Η επιτυχία του συνεδρίου έρχεται να επιβεβαιώσει, για ακόμη μια φορά, τη δεσπόζουσα θέση του ΙΤΕ στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε θέματα νανοεπιστημών και νανοτεχνολογίας, σε μια περίοδο που η έρευνα και η καινοτομία μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της χώρας.

Σχόλια