Ειδήσεις

Ευθύνη κυβέρνησης και περιφέρειας το οδικό δίκτυο Κρήτης

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χρηματοδότηση του οδικού δικτύου Ηρακλείου - Μοιρών. Σε ερώτηση, που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, αναφορικά με την χρηματοδότηση του οδικού δικτύου Ηρακλείου - Μοιρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πέταξε» το μπαλάκι σε περιφέρεια και κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, «το μπαλάκι σε κυβέρνηση και περιφέρεια πέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Μοιρών, όπως προκύπτει από την απάντηση που έδωσε η αρμόδια Επίτροπος κ. Cretu σε ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος «Αντιμνημονιακοί Πολίτες», καθηγητής Νότης Μαριάς».  

Πιο αναλυτικά, η ερώτηση του κ.Νότη Μαριά:

«Λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στην Κρήτη, οι κατολισθήσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες, όπως από Ηράκλειο προς Μοίρες και από Ηράκλειο προς Αρκαλοχώρι και Βιάννο, είναι καθημερινές.

Εξ αιτίας αυτών έχουν εμπλακεί σε σοβαρά ατυχήματα οχήματα επιβατηγά καθώς και οχήματα δημόσιας χρήσης που μεταφέρουν αγροτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα με προορισμό την υπόλοιπη Ελλάδα ή άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ειδικότερα στο οδικό δίκτυο Ηρακλείου-Μοιρών πρέπει:

α. να ξεκινήσουν άμεσα ειδικές γεωτεχνικές παρεμβάσεις?

β. να υλοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα μελέτη που προβλέπει ευθυγράμμιση του δρόμου σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία?

γ. να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα στο ύψος της Σίβας βάσει μελέτης που έχει ήδη εκπονηθεί.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να συμβάλει, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών του οδικού δικτύου Ηρακλείου-Μοιρών αλλά και να δρομολογηθούν τα συγκεκριμένα έργα βελτίωσής του;»

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των έργων.

Η επιλογή αυτή εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιλογές τους είναι σύμφωνες με τις αρχές που ορίζονται στα έγγραφα προγραμματισμού, τα οποία έχουν εγκριθεί κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή, και ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να αποφασίσουν όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση από την EE οποιουδήποτε έργου που αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Για την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», το περιφερειακό πρόγραμμα «Κρήτη» και το εθνικό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» προβλέπουν τη συγχρηματοδότηση μέτρων για την κλιματική αλλαγή και την πρόληψη κινδύνων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, η οποία αποτελεί εκ των προτέρων όρο για τη χορήγηση της οικονομικής συνδρομής.»

Σχόλια