Ειδήσεις

Πρωτοπορεί η Κρήτη στη συλλογή αποβλήτων λιπαντικών

Η Κρήτη πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας στη συλλογή αποβλήτων λιπαντικών, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημόσια υγεία. Αυτό ανακοινώθηκε στη σημερινή ημερίδα για τη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων στην Περιφέρεια Κρήτης που οργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΕΝΔΙΑΛΕ) και την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Στην ημερίδα με τη συμμετοχή του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης για θέματα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νίκου Καλογερή, και στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, αναλύθηκε η εξαιρετικά υψηλή επίδοση της Περιφέρειας Κρήτης στη συλλογή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργο Δεληγιώργη, από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος συλλογής και διαχείρισης από το 2005 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2015 συγκεντρώθηκαν 19 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σε περίπου 2000 σημεία συλλογής σε όλη την Κρήτη.

Οι ποσότητες αυτές στη συνέχεια παραδόθηκαν σε μονάδες "αναγέννησης" στην υπόλοιπη χώρα όπου και παρήχθησαν νέα λιπαντικά προϊόντα προς χρήση.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Νίκο Καλογερή, αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΝΔΙΑΛΕ Γιώργο Δεληγιώργη το νησί πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας στην συλλογή αποβλήτων λιπαντικών, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημόσια υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα λίτρο απόβλητο λιπαντικού ελαίου σε περίπτωση που ρυπάνει έναν υδάτινο αποδέκτη είναι ικανό να καλύψει επιφάνεια ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου προκαλώντας τον θάνατο των οργανισμών που υπάρχουν στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Επιπρόσθετα η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του υδροφορέα, του εδάφους, αλλά και του αέρα λόγω των επιβλαβών συστατικών που περιέχουν (διοξίνες, φουράνια) ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που παράνομα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα καυσίμων.

Για το λόγο αυτό, όπως τονίστηκε στην ημερίδα, τα σημεία παραγωγής τέτοιων αποβλήτων που είναι κατά κύριο λόγο τα συνεργεία, τα πρατήρια καυσίμων με λιπαντήρια οχημάτων, οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες, και διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί, πρέπει να συγκεντρώνουν ξεχωριστά τα λιπαντικά απόβλητα χωρίς να τα αναμιγνύουν με οποιοδήποτε άλλο απόβλητο.

Επίσης είναι απαραίτητο να καταγράφουν τις ποσότητες τους και να τις παραδίδουν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής που έχουν συμβληθεί με το εγκεκριμένο εθνικό συλλογικό σύστημα διαχείρισης. Στην ημερίδα υπήρξαν σημαντικά συμπεράσματα και οργανώθηκε  πλάνο συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, ΕΝΔΙΑΛΕ και ΕΟΑΝ προκειμένου να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι επιδόσεις του νησιού στη συλλογή και διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών, καθώς επίσης να ενημερωθούν οι παραγωγοί αλλά και οι πολίτες για την σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης τους, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Σχόλια