Ειδήσεις

Παγκόσμια διάκριση της Ελλάδας στον επιστημονικό τομέα

Παγκόσμια διάκριση για την Ελλάδα στον επιστημονικό χώρο μετά από πρόσφατη έρευνα, που δημοσιεύτηκε σε Ευρωπαϊκό Περιοδικό της Επιχειρησιακής Έρευνας (European Journal of Operational Research- Elsevier). Η έρευνα που αφορά σε θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών και επιστημονικού μάνατζμεντ και συγκεκριμένα για τον επιστημονικό χώρο της Λήψης Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια, η Ελλάδα κατακτά την Τρίτη θέση με 71 άρθρα και ποσοστό 8,5%, μένοντας πίσω από τις ΗΠΑ, που έχουν 76 άρθρα και απέχοντας ακόμη περισσότερο από τον Καναδά που έρχεται τέταρτος με 58 άρθρα.

Πιο αναλυτικά, «Σε μια πρόσφατη έρευνα δημοσιευμένη στο υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκό Περιοδικό της Επιχειρησιακής Έρευνας (European Journal of Operational Research- Elsevier) ταξινομημένο με βαθμό 4 στη διεθνή λίστα Association of Business Schools (μέσα στα 5 καλύτερα στον κόσμο σε θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών και επιστημονικού μάνατζμεντ), οι Ερευνητές από τη Δανία Kannan Govindan και Martin Brandt Jepsen of the University of Southern Denmark, ανέλυσαν διεξοδικά 816 δημοσιευμένα άρθρα με θέμα την Πολυκριτήρια Μέθοδο ELECTRE: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές.

Η μέθοδος ELECTRE παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Bernard Roy στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και έκτοτε επεκτάθηκε με γρήγορους ρυθμούς ώστε να αποτελεί σήμερα τη βάση της Ευρωπαϊκής Σχολής Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Ο Καθηγητής Bernard Roy τιμήθηκε από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ως Ομότιμος Καθηγητής στις 10.06.2002. Θεωρείται ο βασικός θεμελιωτής της Ευρωπαϊκής Σχολής Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων.

Σε πίνακα του άρθρου " ELECTRE: A comprehensive literature review on methodologies and applications" (EJOR- DOI: 10.1016/j.ejor2015.07.019), δείχνει την Ελλάδα να κατέχει την 3η θέση με 71 άρθρα και ποσοστό 8.5%. Βρίσκεται πολύ κοντά στις δεύτερες Η.Π.Α οι οποίες έχουν 76 άρθρα και είναι πολύ μακριά από τον τέταρτο Καναδά με 58 άρθρα».

Σχόλια