Ειδήσεις

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων ΠΕ και ΔΕ και θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ) για το σχολικό έτος 2015-2016 ανακοινώνει η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ', Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21 μέχρι και 28 Ιουλίου, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, λ. Κνωσού 6, 2ος όροφος, στο Ηράκλειο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης στα τηλέφωνα 2810/302.440 και 2810/302.442.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και έντυπο της αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (http://kritis.pde.sch.gr).

Σχόλια