Ειδήσεις

Κατακλύζουν την αγορά τα πλαστά ευρώ

Συνολικά 454.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2015, με τον αριθμό τους να εμφανίζεται μειωμένος κατά 10,5% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, αλλά αυξημένος κατά πολύ από το 2012, και υψηλότερος συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2014. Πάντως, ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων εξακολουθεί να παραμένει πολύ μικρός σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων που βρίσκονται σε κυκλοφορία (πάνω από 17 δισεκατομμύρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία απόσυρσης πλαστών τραπεζογραμμάτιων ανά εξάμηνο, το 1ο εξάμηνο του 2012 αποσύρθηκαν 251.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια, ενώ το 2ο εξάμηνο 280.000. Ακολούθως το 1ο εξάμηνο του 2013 αποσύρθηκαν 317.000 πλαστά ευρώ, ενώ το 2ο εξάμηνο του 2013 συνολικά 353.000 πλαστά χαρτονομίσματα. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 αποσύρθηκαν 331.000 και το 2ο συνολικά 507.000 πλαστά χαρτονομίσματα. Ακολούθως, το πρώτο εξάμηνο του 2015 αποσύρθηκαν 454.000.

Πώς αναγνωρίζεις ένα πλαστό

Από τότε που εκδόθηκε η πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ, τα μέλη του Ευρωσυστήματος, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, παροτρύνουν τους πολίτες να ελέγχουν προσεκτικά τα τραπεζογραμμάτια που λαμβάνουν.

Μάλιστα, όπως τονίζεται, είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς τα γνήσια τραπεζογραμμάτια χάρη στην απλή μέθοδο των τριών ελέγχων («έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία»), που περιγράφεται στην ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για το ευρώ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος.

Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, μπορείτε να το συγκρίνετε απευθείας με ένα τραπεζογραμμάτιο το οποίο είναι αποδεδειγμένα γνήσιο. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε είτε την Αστυνομία είτε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα. Το Ευρωσύστημα στηρίζει τις διωκτικές Αρχές στον αγώνα τους κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος.

Καθήκον του Ευρωσυστήματος είναι να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ και να εξακολουθεί να βελτιώνει τις τεχνικές παραγωγής τραπεζογραμματίων.

Ο σχεδιασμός της σειράς «Ευρώπη» θα καταστήσει τα τραπεζογραμμάτια ασφαλέστερα και θα συμβάλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού στο νόμισμα.

Προτιμούν τα 20 ευρώ

Σχετικά τώρα με το συνολικό αριθμό πλαστών χαρτονομισμάτων που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2015 κατά ονομαστική αξία, βλέπουμε ότι υπερτερούν τα 20 ευρώ σε ποσοστό 54,7%, έπονται τα 50 ευρώ σε ποσοστό 31,3%, τα 100 ευρώ με ποσοστό 8,5% και ακολουθούν τα 10ευρα με ποσοστό 2,4%, τα 5ευρα με το ποσοστό των πλαστών να αγγίζει το 1,5% και τέλος τα 200 και 500 ευρώ σε ποσοστό 1,1% και 0,5%, αντίστοιχα.

Στο διάστημα αυτό παρατηρήθηκαν τα εξής:

- Τα τραπεζογραμμάτια των 20 και των 50 ευρώ εξακολούθησαν να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης. Σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2014, το ποσοστό των πλαστών τραπεζογραμματίων των 20 ευρώ μειώθηκε ελαφρώς, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 50 ευρώ αυξήθηκε. Οι δύο αυτές ονομαστικές αξίες αντιστοιχούσαν μαζί στο 86% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων.

- Η πλειονότητα (97,9%) των πλαστών τραπεζογραμματίων εντοπίστηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ. Περίπου 1,6% μόνο εντοπίστηκαν σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. που δε συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και λιγότερα από 0,5% εντοπίστηκαν σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το Ευρωσύστημα επικοινωνεί με ποικίλους τρόπους προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες να διακρίνουν τα γνήσια από τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να διευκολύνει τους φορείς που κατ' επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά να διασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα διαχείρισης και επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν με αξιόπιστο τρόπο τα πλαστά τραπεζογραμμάτια και να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία.

Το Ευρωσύστημα θα εξακολουθήσει να στηρίζει τους κατασκευαστές και προμηθευτές εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, στην προσπάθεια προσαρμογής του εξοπλισμού τους στα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη». Εάν ο εξοπλισμός τους εξακολουθεί να μη δέχεται αυτά τα τραπεζογραμμάτια, οι χειριστές/ιδιοκτήτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές ή τους κατασκευαστές χωρίς καθυστέρηση.

Σημειώνεται πάντως ότι το νέο τραπεζογραμμάτιο των 20 ευρώ θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 25 Νοεμβρίου 2015.

Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια