Ειδήσεις

Από Δευτέρα 20 Ιουλίου ανοίγουν οι τράπεζες

Το πιθανότερο την ερχόμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου αντί για αύριο Παρασκευή, θα ανοίξουν οι τράπεζες, με άνοιγμα των θυρίδων και σωρευτική απόδοση του ημερήσιου 60ευρου από τα ΑΤΜ.

Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν οι τράπεζες μετά την παύση της τραπεζικής αργίας, για να τονωθεί και η ρευστότητα στην αγορά και η ψυχολογία των πολιτών, συζήτησαν χθες σε συνάντηση, που είχαν εκπρόσωποι των τραπεζών με την πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Κατσέλη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ.Μάρδα.

Αναμένεται να επιτραπεί το άνοιγμα των θυρίδων χωρίς κανέναν περιορισμό, όπως για παράδειγμα η σειρά προτεραιότηας ή συγκεκριμένα καταστήματα. Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα σωρευτικής ανάληψης των 60 ευρώ από τα ΑΤΜ. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα, ότι με το άνοιγμα των τραπεζικών καταστημάτων, θα επιτραπεί στους πολίτες να κάνουν ανάληψη το πόσο των 60 ευρώ της μιας μέρας, που δεν αναλήφθηκε, να γίνει σωρευτικά την επόμενη, λαμβάνοντας έτσι 120 ευρώ.

Παρομοίως με τη λογική αυτή, κάποιος θα μπορεί να «σηκώσει» έως και 1.800 ευρώ το μήνα, αν το ημερήσιο 60ευρώ αθροίζεται για κάθε ημέρα κατά την ημέρα ανάληψης. Ωστόσο, η άποψη του «μηδενισμού» της αθροιστικής ανάληψης κάθε βδομάδας δεν επικράτησε, καθώς υποστηρίχθηκε θερμότερα το δικαίωμα στην «προσαυξανόμενη» ανάληψη να διατηρείται.

Αναφορικά με τις θυρίδες, όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών υπάρχουν φυλαγμένες καταθέσεις συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ, αποφασίστηκε πλήρης ελευθερία κινήσεων, εφόσον το χρήμα παραμένει στο εσωτερικό της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο μόνος έλεγχος θα γίνεται μόνο στα σύνορα, εφόσον επιχειρήσει κάποιος να βγάλει τα χρήματα αυτά στο εξωτερικό. Ακόμη δεν έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο όριο για την επιτρεπόμενη εξαγωγή χρημάτων κατ΄ αυτό τον τρόπο, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ χαμηλότερο από το ισχύον όριο των 10.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου ορίζεται πως ήδη κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας, από τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να διενεργούνται οι ακόλουθες πράξεις:

α. Η άπαξ καταβολή ποσού  120 ευρώ στους δικαιούχους (συνταξιούχους, ανέργους κλπ).

β. Οι πληρωμές:

αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε είδους δάνειο, και

ββ) οφειλών προς το Δημόσιο, προς τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό.

γ. Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τραπεζική αργία αναστέλλεται η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων.

Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η υποχρέωση έκδοσης και κατάθεσης, εκ μέρους των δικηγόρων ή των διαδίκων, γραμματίων καταβολής, δικαστικών ενσήμων, εισφορών, ή άλλων, πάσης φύσης, παραβόλων και εξόδων σχετικά με την άσκηση και εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων ενώπιον δικαστικών αρχών ή την εκπροσώπηση από συνήγορο ενώπιον αυτών.

Σχόλια