Ειδήσεις

Επιμελητήριο Ηρακλείου: Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια

Νέα επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) του 2015, διοργανώνονται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το ΚΕΚ Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν 1 έως 25 άτομα.

Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 40 ωρών με τα εξής ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης:

Marketing Πωλήσεις

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Εξειδίκευση Barista

Βασικές γνώσεις ορολογίας Ρωσικής γλώσσας για επιχειρήσεις.

Βασικές γνώσεις ορολογίας Αγγλικής γλώσσας για επιχειρήσεις

Διαχείριση Συγκρούσεων και Δύσκολων περιστατικών.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

Επιδότηση Καταρτιζομένων: Ποσό 5,00/ώρα κατάρτισης εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς όλο το πρόγραμμα.

Βεβαίωσης Παρακολούθησης: ΟΑΕΔ και ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Νόμιμο Παραστατικό Εφορίας του ΑΦΜ.

Ακριβές Αντίγραφο Θεώρησης Βιβλιαρίου ΙΚΑ για από 1/3/2015 έως 28/2/2016

Ακριβές Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

Άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης Ατομικού του Λογ/σμού που να φαίνεται το ΙΒΑΝ.

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας

Υποβολή αιτήσεων: Στο www.katartisi.gr

Υποβολή Δικαιολογητικών: Στο Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Πληροφορίες: Κυριάκος Λεονταράκης τηλ. 2810-302735

Σχόλια