Ειδήσεις

Μεταπτυχιακό: Στελέχη της Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Από τις 10 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στελέχη της Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» που πραγματοποιείται από το  ΠΤΔΕ του ΔΠΘ.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του εν λόγω ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στα 3.000 ευρώ και θα πρέπει να καταβληθούν ως εξής:

1. Εγγραφή Α εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων

2. Έγγραφή Β εξαμήνου: 50% του συνολικού ποσού των διδάκτρων

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ θα χορηγηθούν δυο υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη. Τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών θα καθοριστούν από την Συντονιστική Επιτροπή του Π. Μ.Σ.

Εισαγωγή με εξετάσεις και συνέντευξη

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση α) γραπτή εξέταση που προσμετράται σε ποσοστό 80% και, β) προφορική συνέντευξη που προσμετράται σε ποσοστό 20% στη συνολική βαθμολογία.

Γραπτή εξέταση μαθήματος «Παιδαγωγική»

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στο μάθημα «Παιδαγωγική». Οι θεματικές ενότητες και η βιβλιογραφία

Θέσεις και διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι 18μηνη και περιλαμβάνει δυο εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης. Η έναρξη μαθημάτων Α εξαμήνου προσδιορίζεται για τον Φεβρουάριο του 2016.

Όσον αφορά το συνολικό αριθμό των θέσεων αυτές ανέρχονται σε 25.

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ΦΕΚ 2748Β/2014).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν και όσοι αποκτήσουν το Πτυχίο τους έως την 16η Οκτωβρίου 2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη γραπτή εξέταση

Αίτηση

Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και στην περίπτωση τίτλων που δεν έχουν απονεμηθεί από ελληνικά ΑΕΙ, τα σχετικά έγγραφα αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ).

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο

Φωτοαντίγραφο Α.Τ

Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια από Καθηγητή ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίες θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσα σε φάκελο κλειστό, ο οποίος εξωτερικά θα φέρει την ονομασία του συγκεκριμένου ΠΜΣ και η επιστολή θα έχει πρωτότυπη υπογραφή. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους.

Αποδεικτικό γνώσης ξένη γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (όπως αποτυπώνεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 458/30-12-2009 άρθρο 7).

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και την ελληνικής γλώσσας ΦΕΚ 458/30-12-2009 άρθρο 7

Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές (αν υπάρχουν)

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ ( αν υπάρχουν)

Περισσότερα στην προκήρυξη

ΦΕΚ ΠΜΣ

Πηγή: news.gr

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια