Ειδήσεις

Ανοίγουν 25 θέσεις βρεφονηπιοκόμων-βρεφοκόμων στο Ηράκλειο

"Ανάσα" σε δεκάδες άνεργους συμπολίτες μας, με ειδίκευση στον τομέα της προσχολικής αγωγής, προσφέρει ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου προχωρά μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην πρόσληψη συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των δομών προσχολικής αγωγής της πόλης.

Οι θέσεις αφορούν σε βρεφονηπιοκόμους και βρεφοκόμους-παιδοκόμους, οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα εργαστούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2016.

Ειδικότερα, οι θέσεις που "ανοίγουν" αφορούν σε τρεις ειδικότητες: βρεφονηπιοκόμους (8 θέσεις), βρεφονηπιοκόμους για παιδιά με ειδικές ανάγκες (2 θέσεις) και βρεφοκόμους-παιδοκόμους (15 θέσεις).

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός δέκα ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό Τύπο και τα καταστήματα του Δήμου Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Μάρκου Παπαδόπουλου 4, Τ.Κ. 71.202, Ηράκλειο Κρήτης), στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στα κατά τόπους ΚΕΠ, αλλά και την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kep.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη της κ. Γεωργίας Κακουράκη (τηλ. επικοινωνίας 2810/300.100 και 2810/300.090).

Απαιτούμενα προσόντα

Αναφορικά με τους βρεφονηπιοκόμους, τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψή τους είναι τα εξής: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι βρεφονηπιοκόμοι για παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και εξειδικευμένη εμπειρία 12 τουλάχιστον μηνών στη φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, οι υποψήφιοι βρεφοκόμοι-παιδοκόμοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Η προκήρυξη και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν το αργότερο μέσα σε 20 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, μέσω των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι θα αναρτηθούν στα καταστήματα των γραφείων του Δημοτικού Οργανισμού.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια