Ειδήσεις

Ωρομίσθιο προσωπικό στις ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ

Αρχίζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015 η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, του ΟΑΕΔ, σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ο ΟΑΕΔ καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της χώρας, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Αιτήσεις για τις δύο Σχολές της Κρήτης (Ηρακλείου και Χανίων), υποβάλλονται στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης, υπόψη Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Περ/κής Δ/νσης Κρήτης, διεύθυνση Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64, Γιόφυρο, Τ.Κ. 71304, τηλ. 2810-319195, 2810-263089.

Επιπλέον πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται από τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και στο site του Οργανισμού www.oaed.gr.

Ελένη Σταυρουλάκη

Σχόλια