Ειδήσεις

Σύσκεψη Περιφερειών για την ανάπτυξη του τουρισμού

Στη γενική συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης (CRPM) στο Ναύπλιο συμμετείχε χθες Πέμπτη (2 Ιουνίου 2015) η Περιφέρεια Κρήτης, για την οικονομική και κοινωνική συνοχή των παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης.

Βασικοί άξονες της συζήτησης αποτέλεσαν οι αναγκαίες δράσεις για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, οι συνέργειες για την απασχόληση των νέων στη Μεσόγειο αλλά και το σχέδιο δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM για την από κοινού διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου που ξεκινά, και των ανοικτών προσκλήσεων.

Με το συντονισμό της Περιφέρειας Κρήτης, και του εκπροσώπου της στη σύσκεψη Γιώργου Αλεξάκη, αρμόδιου περιφερειακού συμβούλου Κρήτης για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα και αντιπροέδρου της CRPM, έχει συσταθεί - αναπτύσσει ήδη σημαντική δραστηριότητα - Διαπεριφερειακή Επιχειρησιακή Ομάδα για τον πολιτισμό και βιώσιμο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου.

Για το σημαντικό αυτό θέμα έχει ήδη πραγματοποιηθεί σχετική τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών και άλλων φορέων στις μεσογειακές χώρες για την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα στον τομέα του πολιτιστικού και παράκτιου βιώσιμου τουρισμού.

Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιμήκυνση-διεύρυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της ανάδειξης των τοπικών πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σχόλια