Ειδήσεις

Αύριο η γενική συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης καλεί τα μέλη της Τράπεζας σε τακτική γενική συνέλευση αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 10 το πρωί στην αίθουσα του κινηματογράφου "Αστόρια" στο Ηράκλειο (πλατεία Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εγγραφής μελών.

2. Υποβολή και ανάγνωση του ισολογισμού της χρήσης 2014, καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Συζήτηση επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

4. Τροποποίηση Αρ. 22 του Καταστατικού.

5. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2015.

6. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2015.

7. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας.

8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη γενική συνέλευση.

Στη γενική συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα-μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. Κατά την προσέλευση των μελών, είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημόσιου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την ταυτότητά τους.

Από σήμερα Παρασκευή γίνεται και αποδοχή καταθέσεων

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι από σήμερα Παρασκευή από το δίκτυο των 12 καταστημάτων της που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, πέραν της καταβολής συντάξεων, θα γίνονται αποδεκτές και καταθέσεις πελατών. Επίσης θα εκτελούνται πληρωμές σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Οι παραπάνω πράξεις διενεργούνται σε εφαρμογή της από 30 Ιουνίου 2015 Απόφασης του υπουργού Οικονομικών, η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με την καταβολή συντάξεων κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας που θεσπίστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28.6.2015, ως τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση του κοινού, τις συναλλαγές που διεξάγονται και το δίκτυο όλων των καταστημάτων που λειτουργούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τράπεζας www.pancretabank.gr., καθώς και να τηλεφωνούν στα καταστήματα εξυπηρέτησής τους.

Σχόλια