Ειδήσεις

Νέα διοίκηση στη "Βι.Πα. Ιεράπετρας Α.Ε."

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εμποροβιοτεχνικού Συλλόγου Ιεράπετρας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας "Βιομηχανικό Πάρκο Ιεράπετρας Α.Ε.".

Τα θέματα της Γ.Σ. ήταν τα εξής:

1. Ενημέρωση για την πορεία του έργου.

2. Υποβολή Οικονομικών Καταστάσεων.

3. Ισολογισμός - Απολογισμός.

4. Εκλογές, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκλογές ανέδειξαν τους:

Γιακουμάκη Στυλιανό του Γεωργίου

με 29 ψήφους

Σωμαράκη Γεώργιο του Νικολάου

με 16 ψήφους

Κάκκο Αντώνιο του Λουκά

με 15 ψήφους

Ζουμπουλάκη Εμμ. του Ιωάννη

με 14 ψήφους

Παπαδάκη Εμμ. του Γεωργίου

με 14 ψήφους

Χατζημαρκάκη Κων/νο του Γεωργίου

με 10 ψήφους

Βουζουνεράκη Ιωάννη του Νικολάου

με 9 ψήφους

Χουλάκη Ανδρέα του Ευαγγέλου

με 8 ψήφους

Σταυρακάκης Εμμ. του Μιχαήλ

με 2 ψήφους

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ομόφωνα ψήφισε για πρόεδρο τον Γιακουμάκη Στυλιανό, αντιπρόεδρο Α τον Σωμαράκη Γεώργιο, αντιπρόεδρο Β τον Ζουμπουλάκη Εμμανουήλ και

διευθύνοντα σύμβουλο τον Κάκκο Αντώνιο.

Μέλη αναδείχτηκαν οι Εμμανουήλ Παπαδάκης, Κων/νος Χατζημαρκάκης, Ιωάννης Βουζουνεράκης και Ανδρέας Χουλάκης με αναπληρωματικό μέλος τον Εμμανουήλ Σταυρακάκη.

Σχόλια