Ειδήσεις

Ημερίδα για τον τουρισμό από την Περιφέρεια

"Η Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης (RIS Crete). Πιλοτικές δράσεις στον τομέα του τουρισμού" είναι το θέμα ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, στο Ηράκλειο - ξενοδοχείο Aquila "Ατλαντίς" - με ώρα έναρξης στις 9:30 το πρωί.

Την ημερίδα οργανώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης.  

Το πρόγραμμα της αυριανής ημερίδας είναι το εξής:

9.30 -10.30: Εισαγωγή

1. Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Κρήτης

2. Λοιποί χαιρετισμοί

3. Η Περιφερειακή Στρατηγική στον τομέα του τουρισμού

4. Η προώθηση της καινοτομίας στο σύμπλεγμα Τουρισμός- Πολιτισμός στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS Crete)-Πιλοτικές Δράσεις

10.30 -13.00  : Καταδυτικός Τουρισμός (στρογγυλό τραπέζι)

1. Ο καταδυτικός τουρισμός στην Κρήτη.

2. Η Περιφερειακή στρατηγική για τον καταδυτικό τουρισμό και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια, στο πλαίσιο της RIS Crete και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης .

3. Το θεσμικό πλαίσιο του καταδυτικού τουρισμού και η εφαρμογή του στην Κρήτη

4. Δίκτυο καταδυτικών πάρκων: Πρωτοβουλίες επιχειρηματικής κοινότητας για καθιέρωση της Κρήτης ως προορισμό Κατάδυσης, μέσα από την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.

5. Πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για  καθιέρωση της Κρήτης ως προορισμό Κατάδυσης μέσα από την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας.

6. Όαση Κατάδυσης και Αναψυχής . Επιδεικτική τεχνολογική εφαρμογή   του ΕΛΚΕΘΕ  

7. Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Συζήτηση

13.00


14.00 -17.30   Θεματικός τουρισμός και Τεχνολογίες Πληροφορικής( ICTs )         (στρογγυλό τραπέζι)

1. Θεματικός Τουρισμός και ICTs. Δυνατότητες -Προοπτικές στην Περιφέρεια Κρήτη.

2. Παρουσίαση πιλοτικών εφαρμογών οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τα ερευνητικά ιδρύματα και ΑΕΙ της Κρήτης ως αποτέλεσμα συνεργασίας και διαβούλευσης με τον ιδιωτικό τομέα , την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικούς εταίρους.

? Ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα αποτελέσματα του  προγράμματος  DANTE και HOMER

? Συστήματα ηλεκτρονικής on site περιήγησης με τρισδιάστατες απεικονίσεις. Το έργο «Ηράκλειο, κάθε βήμα ... ένα ταξίδι στην ιστορία»,  Ηλεκτρονική Περιήγηση στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου»

? 3Dcrete .Μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα για την τρισδιάστατη διαδραστική παρουσίαση των Μνημείων της Κρήτης και την εξέλιξή τους στον χρόνο                   

? Διαδραστικά συστήματα ενημέρωσης τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος

? Θεματικός Τουρισμός και πολιτισμός: Ενσωμάτωση και προσπελασιμότητα πληροφορίας, κοινωνικά θεματικά δίκτυα και ανάδραση πλήθους.      

3. Τουριστική προβολή και ICTs. Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κρήτης

4. Ο ρόλος των εταιρειών ICTs στην προώθηση  εφαρμογών πληροφορικής στον τουρισμό

? Εφαρμογές ICTs στον πολιτιστικό τουρισμό

? Mobile & Web εφαρμογές για την προώθηση του θεματικού τουρισμού

5. Δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Συζήτηση

17.30: Κλείσιμο-Συμπεράσματα

Σχόλια