Ειδήσεις

Οι αριστεύσαντες του Γυμνασίου Κρουσώνα

Όλο το χρόνο δούλεψαν, διάβασαν και πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις του σχολείου τους. Το σχολείο τους με τη σειρά του, επιβραβεύοντάς τους, δημοσιοποιεί σήμερα τα ονόματά τους.

Ο λόγος για το Γυμνάσιο Κρουσώνα, οι αριστεύσαντες μαθητές του οποίου έχουν ως εξής:

Γυμνάσιο Κρουσώνα (σχολικό έτος 2014-15)

Α' τάξη

Σμαραγδάκη Ευαγγελία τ. Ιωάνν. 19 10/15

Τζαγκαράκη Αικατερίνη τ. Εμμ. 18 14/15

Β' τάξη

Τζωράκης Εμμανουήλ τ. Αστρ. 19 15/16

Βεργετάκη Μαρία τ. Αντ. 19 14/16

Σπυριδάκη Ειρήνη τ. Γεωργ. 19 12/16

Βερεράκη Χαρίκλεια τ. Δράκ. 19 4/16

Κοκολογιαννάκης Μιχαήλ τ. Εμμ. 19 1/16

Γωνιανάκη Αικατερίνη τ. Διογ. 19

Λεμονάκη Άννα-Γεωργία τ. Φιλ. 18 15/16

Φαλιακάκη Ειρήνη τ. Δημ. 18 12/16

Βερεράκης Ζαχαρίας τ. Ελευθ. 18 8/16

Γ' τάξη

Σμαραγδάκη Νίκη τ. Ιωάνν. 20

Σουλτάτου Ανδριανή-Γεωργία τ. Ανδρ. 19 9/13

Κούτσι Ορκίντα τ. Σκελζ. 19 6/13

Θεοχαράκης Ιωάννης τ. Γεωργ. 18 10/13

Σχόλια