Ειδήσεις

Η Κρήτη επιλέξιμη περιοχή σε 6 προγράμματα συνεργασίας

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε σε διήμερο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη με θέμα την παρουσίαση των 11 επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

Για τη νέα περίοδο 2014-2020 τα προγράμματα αυτά είναι "Ελλάδα-Βουλγαρία", "Ελλάδα-Κύπρος", "Ελλάδα-Ιταλία", "Ελλάδα-Αλβανία", "Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας", "Βαλκάνια-Μεσόγειος", "Μεσόγειος (MED)", "Αδριατική-Ιόνιο", "Μεσόγειος-Τρίτες Χώρες (MED ENI)", "Μαύρη Θάλασσα" και "INTERREG-Europe".

Ειδικότερα η Περιφέρεια Κρήτης είναι επιλέξιμη περιοχή σε 6 από τα 11 αυτά προγράμματα και συγκεκριμένα στο "Ελλάδα-Κύπρος", στο "Βαλκάνια-Μεσόγειος", στο "Μεσόγειος (MED)", στο "Αδριατική-Ιόνιο", στο "Μεσόγειος-Τρίτες Χώρες" (MED ENI) και στο "INTERREG Europe".

Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή πολλών διαφορετικών φορέων απ' όλη την Ελλάδα, ενώ από την Κρήτη συμμετείχαν στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, του Ενεργειακού Κέντρου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, των Δήμων, των Επιμελητηρίων, των Οργανισμών Λιμένων, Εταιρειών της Τοπικής Aυτοδιοίκησης καθώς και ιδιώτες σύμβουλοι, μελετητές κ.λπ.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από στελέχη των Διαχειριστικών Aρχών, των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών των προγραμμάτων και των υπουργείων Οικονομίας - Υποδομών - Ναυτιλίας και Τουρισμού και αναλύθηκαν οι στόχοι καθώς και οι προτεραιότητες των πρώτων προκηρύξεων οι οποίες έχουν ήδη δημοσιευτεί ή πρόκειται να δημοσιευτούν στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Οι προτεραιότητες ποικίλλουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα αλλά όλες στοχεύουν στην ανταγωνιστικότητα-καινοτομία-επιχειρηματικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στους φυσικούς πόρους και πολιτιστικούς πόρους, στην κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και στην αξιοποίηση της κοινής μεσογειακής θάλασσας.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, με αυτά τα προγράμματα διανοίγονται για την Κρήτη νέες ευκαιρίες συνεργασίας με νέες περιοχές, ενώ υλοποιείται και η νέα μακροπεριφερειακή στρατηγική Ιονίου-Αδριατικής. Η Περιφέρεια Κρήτης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχουν ήδη σε παρόμοια προγράμματα εδαφικής ευρωπαϊκής συνεργασίας και σκοπεύουν να επεκτείνουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων και της τεχνογνωσίας στην νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σημειώνεται, τέλος, ότι εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης συμμετείχε ο Νίκος Ζωγραφάκης.

Σχόλια