Ειδήσεις

"Διακρατικές-διατοπικές συνεργασίες & δικτύωση" σε διημερίδα

Διήμερο σεμινάριο για απόκτηση και ανταλλαγή εμπειριών στις διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες και τη δικτύωση διοργανώνει το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2015, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (οδός Κορωναίου 9).

Στόχος του διημέρου είναι:

• Η βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας των φορέων που συμμετέχουν σε διακρατικά και διατοπικά έργα

• Η βελτίωση της ικανότητας για την εύρεση πιθανών διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών

• Η υποστήριξη στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ποιοτικών διακρατικών έργων

• Η ανάδειξη της συμβολής της δικτύωσης στην τοπική ανάπτυξη

Κατά το διήμερο θα γίνουν παρουσιάσεις έργων διακρατικών και διατοπικών συνεργασιών από την Ελλάδα και την Ιταλία, παρουσιάσεις καλών πρακτικών με παραδείγματα άλλων προγραμμάτων δικτύωσης και συνεργασίας, θα εντοπιστούν τα προβλήματα κατά τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας με προτάσεις και λύσεις, τρόποι ανεύρεσης εταίρων με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με εκπροσώπους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη Διαχειριστική Αρχή προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, αλλά και της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίων Νήσων και άλλων αντίστοιχων μεσογειακών πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συνεργασίες με άλλους φορείς στα εξής θέματα:  

• Πολιτισμός

• Τουρισμός

• Τοπική ανάπτυξη

• Εκπαιδευτικά προγράμματα

• Δικτύωση επιχειρήσεων και φορέων

Το διήμερο εργασιών είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Κρήτης ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την αρμόδια της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ Εύα Κατσαράκη (τηλ. 2810753324, europa@nher.gr).

Σχόλια