Ειδήσεις

Συνάντηση αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας 47 χρόνια μετά

Πέρασαν 47 χρόνια από την αποφοίτηση από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου 106 δασκάλων, οι οποίοι κλήθηκαν να υπηρετήσουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών και σμίλεψαν τις παιδικές ψυχές που τους εμπιστεύτηκαν οι γονείς.

Του Μιχαήλ Ε. Βερνάδου*

Συγκεντρώθηκαν 47 άτομα την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2015, ώρα 10 π.μ. στον ιστορικό χώρο της Μονής Αρκαδιού στο Ρέθυμνο.

Είχα την τύχη και την τιμή να παρευρεθώ προσκεκλημένος από το συνάδελφο και ιερέα Μανώλη Μολυμπάκη, γνωστό από τη θητεία μου ως σχολικός σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, καθώς υπηρετούσε ως διευθυντής Ειδικού Σχολείου Ιεράπετρας.

Υπήρξαν στιγμές συγκινητικές, εναγκαλισμοί και φιλιά.

Η συνάντηση έγινε στο χώρο του Αρκαδιού, όπου στην εκκλησία του Μοναστηριού διαβάστηκε η παρακάτω ευχή υπέρ υγείας των παρευρισκομένων και ζώντων δασκάλων της σειράς αυτής. Διαβάστηκε από τον παπα-Μανώλη Μολυμπάκη, όπου και την είχε γράψει:

«Κύριε Ιησού Χριστέ, το αληθινό φως, ο ειπών όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί καγώ εν μέσω αυτών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας και διά της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος Θεολόγους και διδασκάλους του Ευαγγελίου Σου καταστήσας.

Αυτός, Πανάγαθε Κύριε, πρόσδεξαι τας ευχαριστηρίους ταύτας δεήσεις, ας προσάγομέν Σοι εν τη ευσήμω ταύτη ώρα και κατάπεμψον την χάριν Σου την επουράνιον επί την παρούσα συνάντησιν και ευλόγησον πάντας ημάς, τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς αποφοιτήσαντας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου εν έτει 1968 και των οικείων ημών.

Έλαμψον εν ταις καρδίαις ημών το φως σου το αΐδιον. Εμφύσησον εν ημίν πνεύμα συνεργασίας, αγάπης και αδελφότητος.

Ω και τα βάρη αλλήλων βαστάζοντες, αναπληρούμεν του νόμου Σου, και την αγάπη αλλήλοις δουλεύοντες, το αυτό φρονούμεν και το αγαθόν πράττομεν.

Διάνοιξον τους οφθαλμούς ημών του συνιέναι το άγιον Θέλημά Σου, και πλήρωσον τα αιτήματα ημών εν τάχει, ίνα εν ενί στόματι και μιά καρδία δοξάζομεν και ανυμνώμεν το ευλογημένο όνομά Σου, εις τους αιώνας. Αμήν».

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση για τους 12 δασκάλους που έφυγαν για το ταξίδι της αιωνιότητας.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε στην ταβέρνα "Δρυμός" για γεύμα, μουσική και περισσότερη γνωριμία.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο ένας δε χόρταινε τον άλλο. Ήθελαν να μάθουν την οικογενειακή κατάστασή των.

Σαράντα επτά χρόνια μετά οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου συναντήθηκαν ξανά στο Αρκάδι, ανανεώνοντας το ραντεβού για μετά από τρία χρόνια στην Ιεράπετρα.

Ο όρκος των πτυχιούχων

Ο π. Μανώλης Μολυμπάκης είχε κρατήσει τον όρκο από την τελετή των πτυχίων όπου και διάβασε και ήταν ο εξής:

«Του πτυχίου της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου αξιωθείς,

ορκίζομαι ενώπιον του Διευθυντού και των Καθηγητών μου και ομολογώ την ακόλουθον πίστιν:

Αποφοιτών από του σεπτού τούτου Παιδαγωγικού Ιδρύματος θα καταδείξω ανεπίληπτου βίου, επιδεικνύων επιστημονικόν και παιδαγωγικόν ήθος, άμεμπτον και αδιάβλητον.

Ούτω εις την εκπαιδευτικήν σταδιοδρομίαν μου θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν διά να καταστήσω εμαυτόν φωτεινόν οδηγόν των μαθητών μου εν αρετή και αληθεία και χρηστόν συνεργάτην των συνανθρώπων μου εις τον αγώνα διά την κοινήν ευημερίαν και την πολιτιστικήν δημιουργίαν.

Διά την ευόδωσιν της επαγγελίας μου ταύτης, υπό τας ευχάς των καθηγητών μου, ας είναι βοηθός μου ο Θεός».

(Ο όρκος είναι στην καθαρεύουσα και στο πολυτονικό σύστημα).

Οι φωτογραφίες δεκάδες, που ο καθένας ήθελε να έχει στις ευχάριστες αναμνήσεις του.

Έδωσαν υπόσχεση να συναντηθούν μετά από τρία χρόνια στην Ιεράπετρα.

Η συγκίνηση, η χαρά, η περιέργεια αλλά και ιδιαίτερα η αγάπη κυριάρχησαν στη σύναξη αυτή των αποφοιτησάντων δασκάλων της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου το έτος 1968.

Εγώ προσωπικά κατενθουσιάστηκα από αυτή τη συνάντηση, συγχαίρω τους διοργανωτές και τους εύχομαι ολόψυχα να είναι όλοι υγιείς, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και η επιθυμία και ευχή τους να γίνει πραγματικότητα για την άλλη συνάντησή τους.

* Ο Μιχαήλ Ε. Βερνάδος είναι τ. σχολικός σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

Σχόλια