Ειδήσεις

Η Περιφέρεια στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας"

Στις εκδηλώσεις της 10ης "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας" - ένα κορυφαίο ετήσιο γεγονός της Ε.Ε. με σαφή προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας - στις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιήθηκαν συνέδρια με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών, Ευρωπαίων επιτρόπων, δημάρχων, προέδρων Οργανισμών, ενεργειακών εμπειρογνωμόνων, κ.ά., συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Χιλιάδες σύνεδροι από όλα τα κράτη-μέλη παρακολούθησαν τις εργασίες διαφόρων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας που αναφέρονται στην νέα πραγματικότητα της "Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας" που αποφασίστηκε το Φεβρουάριο του 2015.

Ο δημόσιος τομέας η βιομηχανία και η κοινωνία των πολιτών τόνισαν το νέο αναβαθμισμένο ρόλο των καταναλωτών ενέργειας σ' ένα σύστημα αποκεντρωμένης παραγωγής και καινοτόμας διαχείρισης που αποδίδει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οι νέοι ευρωπαϊκοί στόχοι κατά 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατά 27% συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή και κατά 27% εξοικονόμησης ενέργειας το 2030 δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την ενεργή συμμετοχή των ευρωπαίων καταναλωτών.

Τα συνέδρια και οι άλλες σχετικές εκδηλώσεις αφορούσαν: την πολιτική προτεραιότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παρουσίαση της παγκόσμιας κατάστασης σ' ό,τι αφορά στην ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος, την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, τον καθοριστικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα, το ρόλο των καταναλωτών ενέργειας στις πόλεις, της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια, τα νέα οικονομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα των ενεργειακών επενδύσεων, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία για την ενεργειακή κατανάλωση των μεταφορών, τον καθοριστικό ρόλο των νέων εργαλείων στην ενεργειακή ζήτηση, την "πράσινη" βιομηχανία κατασκευών, την ενεργειακή ανακαίνιση των ευρωπαϊκών κτιρίων, το ενεργειακό σήμα και την πιστοποίηση, την επεξήγηση του νέου "έξυπνου" ενεργειακού συστήματος στους καταναλωτές, το ρόλο της ενέργειας στην "κυκλική οικονομία", τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής των ενεργειακών πολιτικών σε διάφορες περιοχές (νησιά κ.λπ.), την προβολή των καλύτερων πρακτικών, το νέο ρόλο της θέρμανσης και ψύξης στις ενεργειακές στρατηγικές, τη σύνδεση κατανάλωσης νερού και ενέργειας, τον ρόλο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ικανοτήτων το νέο επενδυτικό περιβάλλον για την εξοικονόμηση ενέργειας, την εξοικονόμηση θερμότητας και ψύξης στα κτίρια, τις νέες αναγκαίες παρεμβάσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, τον αποφασιστικό ρόλο των πόλεων στη νέα προγραμματική περίοδο για την ενέργεια, τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών στην εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή θερμότητας και ατμού από την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων, το ρόλο του ηλεκτρισμού σε μια ευρωπαϊκή οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην ενεργειακή διαχείριση, το ρόλο των συμβολαίων εγγυημένης ενεργειακής απόδοσης, τις καινοτόμες συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ενέργεια, την υλοποίηση των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τη σπουδαιότητα της αυτοπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης, το ρόλο του ευρωπαϊκού προγράμματος "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 20-20" στον ενεργειακό τομέα, το σχεδιασμό συνοικιών σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τις δημοπρασίες ηλεκτρισμού και το ρόλο των "πράσινων" ομολόγων, τις πράσινες μεταφορές, τις καινοτόμες συμπράξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ενεργειακά έργα, τις τοπικές πρωτοβουλίες για επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων στην ενέργεια καθώς και τον αποφασιστικό και παραδειγματικό ρόλο των πρωτοβουλιών του "Συμφώνου των Δημάρχων" και του "Συμφώνου των Νησιών".

Έγιναν επίσης αναφορές στις νέες ενεργειακές διασυνδέσεις της χώρας μας και ιδιαίτερα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης και Ελλάδας που αφορά και στο νησί μας. Οι νέες εξελίξεις και στόχοι στο "Σύμφωνο των Δημάρχων" και "Σύμφωνο των Νησιών" προδιαγράφουν τη σπουδαιότητα τους ως κριτήρια προτεραιότητας για παρούσες πρωτοβουλίες και επενδυτικές προτάσεις καθώς και το ότι στο μέλλον θα γίνουν υποχρεωτικές.

Τονίστηκε επίσης η προτεραιότητα υλοποίησης σχετικών έργων στις ευρωπαϊκές Περιφέρειες κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 στο πλαίσιο των περιφερειακών και τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.

Γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια ισχυρότατη ώθηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενέργειας με προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης από την πλευρά της ζήτησης με καινοτομικά έργα και υπηρεσίες.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο δ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης Νίκος Ζωγραφάκης.

Σχόλια