Ειδήσεις

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου

Σε συνεδρίαση προχωρά το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 με 20 συνολικά θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

Η συνεδρίαση ξεκινά στις 20:00 στην αίθουσα Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά.

Αναλυτικά τα θέματα  που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση τελικού ενιαίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Κρήτης.

2. Ίδρυση και λειτουργία Εσπερινού Λυκείου στο Δήμο Κισσάμου.

3. Αλλαγή εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της πράξης "Έργα Συλλογής & Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου".

4. Εξέταση αίτησης εθελοντικής ομάδας Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου.

5. Έγκριση δαπάνης 442,80 ευρώ για υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εθνικών εορτών.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου "Αξιοποίηση- Διαμόρφωση λίμνης στο ομώνυμο χωριό".

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου "Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο".

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου "Περιφράξεις στο Θεοχαράκειο Αθλητικό Κέντρο".

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργου "Αποκατάσταση βατότητας δημ. οδοποιίας Δ.Κ. Κισσάμου".

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργου "Βελτίωση οδών Τ.Κ. Πλατάνου".

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου "Διανοίξεις δρόμων σχ. πόλεως για τα δίκτυα του βιολογικού".

12. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου "Επισκευή τουαλέτας Δημ. Καταστήματος".

13. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου "Τσιμεντόστρωση-οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημιών λόγω θεομηνίας στα Καλλεργιανά".

14. Έγκριση 1ου Α.Π. έργου "Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου".

15. Έγκριση 3ου Α.Π. έργου "Ανάπλαση Οικισμού Χαιρεθιανών".

16. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

17. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015 (Απόφαση 97/2015 Οικονομικής Επιτροπής).

18. Έγκριση προμηθειών Δήμου έτους 2015.

19. Έγκριση προγράμματος εκμάθησης δωρεάν κολύμβησης εις μνήμη Σταθάκη Θεόδωρου του Εμμανουήλ.

20. Διάφορες ενημερώσεις.

Σχόλια