Ειδήσεις

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κισσάμου

Αίτηση εγγραφής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), που εδρεύει στην Κίσσαμο, για το σχολικό έτος 2015-2016, μπορούν να υποβάλουν όλοι οι δημότες ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αναφέρει σε κάλεσμά του ο Δήμος.

Στο κάλεσμά του η δημοτική Αρχή αναφέρει αναλυτικά ότι οι δημότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής:

• Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο δημόσιο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα σπουδών διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.

• Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες. Μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος με απολυτήριο Γυμνασίου (Νόμος 2525/1997, άρθρο 5).

• Το ΣΔΕ έχει ως κύριους στόχους την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης, την επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, τη διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

• Οι υπηρεσίες του ΣΔΕ παρέχονται δωρεάν.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Βασ. Γλαμπεδάκη, «το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί στην Κίσσαμο δίνει σε όλους τους συμπολίτες μας που για οποιονδήποτε λόγο δεν τελείωσαν το γυμνάσιο, ή δε φοίτησαν καθόλου σε αυτό, μία δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή ενώ παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν τα μαθήματά του αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες χρήσιμες για την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή».

Για το ΣΔΕ Κισσάμου, οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά στο Γραφείο Παιδείας και στο ΚΕΠ του Δήμου Κισσάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 28210-52132 (μόνο απογευματινές ώρες 18:00-21:00, και Ιούλιο-Αύγουστο μόνο Πέμπτη).

Σχόλια