Ειδήσεις

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη

Το Περιφερεαικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τρίτη 23 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ

1.1 Υπηρεσίες Υγείας στην Κρήτη, σύμφωνα με την από 13-5-2015 εισήγηση της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση ΠΚ".

- (εισηγητής ο κ. Στέλιος Ορφανός περιφερειακός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση".

1.2 Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης, σύμφωνα με  τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγητές η κ. Μαρία Κασσωτάκη προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Κ. και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Λάμπρος Βαμβακάς)

 1.3 Έγκριση ενιαίου πρωτόκολλου συνεργασίας της κοινωνικής σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος "Επισιτιστική και βασική υλική  συνδρομή για το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)", σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 7511/16-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

- (εισηγητής ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος στον Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής κ. Λάμπρος Βαμβακάς).

2. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.1 Καθορισμός Λατομικής περιοχής στη θέση Αμυγδαλοκεφάλα Τ.Κ. Λιθινών ΔΕ Μακρύ Γιαλού Δήμου Σητείας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.  60179/13-05-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

- (εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Πελαγία Πετράκη).

3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΣ

3.1 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 85/2014 απόφασης ΠΣ που αφορά Ορισμό εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης με τους αναπληρωτές τους, στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, έως τη λήξη της περιφερειακής περιόδου 31-08-2019, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

- (εισηγητής ο πρόεδρος του ΠΣ κ. Γεώργιος Πιτσούλης).

Σχόλια