Ειδήσεις

Διεθνές συμπόσιο ερευνητών σε θέματα μάρκετινγκ στο ΜΑΙΧ

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Μ.Α.Ι.Χ. το Διεθνές Συμπόσιο Ερευνητών σε θέματα Μάρκετινγκ προϊόντων Διατροφής, που συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μάρκετινγκ Προϊόντων Διατροφής του Παν/μίου San Joseph της Φιλαδέλφειας ΗΠΑ και το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Μ.Α.Ι.Χ.

Το συμπόσιο, που οργανώνεται σε ετήσια βάση, παρέχει σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές, κυρίως, ένα διεπιστημονικό φόρουμ για την παρουσίαση της έρευνάς τους, για επικοινωνία και συζήτηση με αντικείμενο τη συμπεριφορά καταναλωτή και γενικότερα τη διαδικασία μάρκετινγκ, εμπορία και διακίνηση τροφίμων αλλά και τις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στη μελέτη αυτών.  

Στο συμπόσιο προεδρεύουν οι J. Stanton και M. Lang, καθ. του Παν/μίου San Joseph, Φιλαδέλφεια, και ιδρυτές του Ινστιτούτου Μάρκετινγκ προϊόντων διατροφής των ΗΠΑ και ο δρ Γ. Μπαουράκης, δ/τής Μ.Α.Ι.Χ, ενώ μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν ο κ. Σπ. Μάμαλης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ και αρκετοί διακεκριμένοι επιστήμονες καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Μ.Α.Ι.Χ.

Οι παρουσιάσεις επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής μάρκετινγκ στον κλάδο διατροφικού κινδύνου και διατροφικής ασφάλειας, ηθικής σε θέματα μάρκετινγκ προϊόντων διατροφής (χρήση σημάτων ποιότητας, κ.λπ.), συμπεριφοράς καταναλωτή, συμπεριφοράς καταναλωτή-τουρίστα, κ.λπ.

Επιλεγμένες παρουσιάσεις θα δημοσιευτούν σε διεθνή περιοδικά με κριτές όπως Journal of Food Products Marketing κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες για το συμπόσιο καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μ.Α.Ι.Χ (www.maich.gr).

Σχόλια