Ειδήσεις

Πώς να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας

Ξεκίνησαν προχθές Δευτέρα 15 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 7 Ιουλίου οι διαδικασίες για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξεταστέων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στο λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το μηχανογραφικό και να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση). Από την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕ.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα, ως και την Τρίτη 7-7-2015, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ).

Για τα μυστικά του μηχανογραφικού, μας ενημερώνουν σήμερα ο Μανόλης Μαυράκης, διευθυντής των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου και ο Γιώργος Χατζητέγας, φυσικός-αναλυτής.

Όπως επισημαίνουν, η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου προϋποθέτει καλή γνώση εκ μέρους των υποψηφίων των σχετικών τεχνικών λεπτομερειών. Με εφόδιο την αυτογνωσία και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα οι υποψήφιοι θα πρέπει να προστρέξουν στη συμβουλευτική των φροντιστηρίων και των κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι πολλές και συνήθως άγνωστες. Ο τίτλος μιας σχολής ή ενός τμήματος δεν είναι απολύτως αντίστοιχος με το περιεχόμενο των σπουδών και κυρίως με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι απαιτούνται επιλογές ασφαλείας γιατί οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι σημαντικά διαφοροποιημένες από τις περσινές. Η συμπλήρωση με αποκλειστικό κριτήριο τη φθίνουσα σειρά των βάσεων του προηγούμενου έτους είναι και λανθασμένη και επικίνδυνη.

Μια απλή και πρακτική μέθοδος συμπλήρωσης

- Θεωρούμε ως υπόθεση εργασίας ότι έχουμε συγκεντρώσει το μέγιστο αριθμό μορίων π.χ. 20.000 μόρια! Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουν παρατηρηθεί άνοδοι και πτώσεις σχολών κατά χιλιάδες μόρια από τη μια χρονιά στην άλλη!

- Χαρακτηρίζουμε τις σχολές είτε ως Α (πρώτης προτίμησης), είτε ως Β (δεύτερης προτίμησης), είτε ως Γ (τρίτης προτίμησης), διατρέχοντας το σύνολο των σχολών και των δύο πεδίων που έχουμε επιλέξει ανεξάρτητα από τις βάσεις των προηγούμενων ετών. Όσες σχολές δε μας ενδιαφέρουν τις προσπερνούμε και δεν τις χαρακτηρίζουμε.

- Διερευνούμε με ιδιαίτερη προσοχή το πρόγραμμα των σπουδών κάθε σχολής ή τμήματος, τις μεταπτυχιακές προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα.

- Ιεραρχούμε τις σχολές της κάθε κατηγορίας με αύξοντα αριθμό 1,2,3...  Έτσι, εάν π.χ. έχουμε χαρακτηρίσει 10 σχολές ως Α, 10 ως Β και άλλες 10 ως Γ θα έχουμε τις σχολές Α1, Α2... Α10, Β11, Β12..., Β20, Γ21, Γ22..., Γ30.

- Σβήνουμε τους χαρακτηρισμούς Α, Β, Γ. Ο αριθμός ο οποίος είναι σημειωμένος δίπλα από κάθε σχολή αποτελεί τη σειρά προτίμησης με την οποία θα συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό δελτίο.

Τα "πονηρά" σημεία

- Η πλέον υψηλόβαθμη σχολή δεν είναι οπωσδήποτε και η «καλύτερη» για εμάς.

-·Να έχουμε υπόψη μας ότι οι σχολές με ειδικό μάθημα έχουν βαθμούς πρόσβασης αρκετά χαμηλότερους από αυτούς για τους οποίους μας προδιαθέτουν οι βαθμοί εισαγωγής (έτσι π.χ. η Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Θράκης είχε βάση το 2014 14.917 μόρια, αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης 13,33, ενώ οι ναυτιλιακές σπουδές του Πειραιά είχαν βάση το 2014 16.350 μόρια, αλλά αντίστοιχο βαθμό πρόσβασης 14,60.

- Στις περιπτώσεις των υποψηφίων των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, αλλά και σε όσες περιπτώσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί μετεγγραφών, μπορούν να δηλωθούν και τμήματα εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας, αρκεί να υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα. Η μετεγγραφή πάντως δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς υπάρχει ποσοτικός περιορισμός για το 10% των θέσεων και οικονομικά κριτήρια. Αρκεί να υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό πίνακα του υπουργείου Παιδείας

- Προσέχουμε τις κοινές σχολές των διαφόρων επιστημονικών πεδίων και τις δηλώνουμε από το πεδίο που μας δίνει τα περισσότερα μόρια. Π.χ. το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου, που είναι κοινό τμήμα του 1ου και 5ου επιστημονικού πεδίου πρέπει να δηλωθεί από υποψήφιο που έχει πρόσβαση και στα δύο πεδία από εκείνο το πεδίο στο οποίο έχει τα περισσότερα μόρια.

- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και φέτος στις σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, καθώς απαιτείται ξεχωριστή αίτηση (http://www.ucy.ac.cy). Για τις σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου οι βάσεις εισαγωγής είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά χαμηλές και επειδή λειτουργεί σύστημα επιλαχόντων είναι δυνατόν να εισαχθεί κάποιος με σχετικά μικρό βαθμό πρόσβασης. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των υποψηφίων η υψηλή ποιότητα των Κυπριακών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Το κόστος, μάλιστα, της φοιτητικής μετανάστευσης στη μεγαλόνησο είναι απολύτως αντίστοιχο με εκείνο μιας πόλης στην ελληνική περιφέρεια.

Έξυπνες επιλογές χαμηλών επιδόσεων

Όσοι από τους υποψήφιους έχουν πετύχει υψηλές επιδόσεις διαθέτουν ασφαλώς άνεση σχετικά με το πόσες και ποιες σχολές θα επιλέξουν. Όσων όμως οι επιδόσεις είναι χαμηλότερες των προσδοκιών τους, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε χαμηλόβαθμα τμήματα που οδηγούν σε επαγγελματικές ενασχολήσεις ανάλογες των επιθυμιών και των ονείρων τους.

Μερικές χρήσιμες παρατηρήσεις:

-·Στα επόμενα χρόνια, όταν οι σημερινοί υποψήφιοι βρεθούν στην αγορά εργασίας, θα υπάρχει πλήρης ταύτιση των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε προγράμματα σπουδών, διδακτικό προσωπικό και επαγγελματικά δικαιώματα.

- Χαμηλόβαθμα σημερινά ΤΕΙ θα έχουν υπερκεράσει αρκετά ΑΕΙ στην ενιαία κλίμακα αξιολόγησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-·Αρκετοί υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν σχολές με πολύ καλές προοπτικές, εφόσον βέβαια σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και από "μη συμβατά" επιστημονικά πεδία, παρά την απώλεια του 7% στα μόριά τους. Π.χ. ένας υποψήφιος της θεωρητικής κατεύθυνσης με μόρια εισαγωγής κοντά στα 10.500 δύσκολα θα βρει σχολή στο 1ο επιστημονικό πεδίο. Αν επομένως έχει πρόσβαση στο 3ο ή 4ο ή 5ο επιστημονικό πεδίο μπορεί να αναζητήσει αξιόπιστες λύσεις στα χαμηλόβαθμα ΤΕΙ αυτών των επιστημονικών πεδίων.

- Υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαθμολογικά βαλάντια. Π.χ. μπορεί ένας υποψήφιος να μην εξασφαλίσει εισαγωγή σε ένα υψηλόβαθμο τμήμα Διοίκησης ή Λογιστικής υπάρχουν όμως αντίστοιχα χαμηλόβαθμα ΑΤΕΙ στο κέντρο και στην περιφέρεια που οδηγούν σε ανάλογο επαγγελματικό περιβάλλον. Ανάλογα ισχύουν και για πολλές σχολές που έχουν σχέση με τις κατασκευές, τη μηχανολογία και την ηλεκτρολογία.

Μεγάλη προσοχή: Τα συνηθέστερα λάθη του μηχανογραφικού

- Είναι λάθος να ιεραρχούμε τις σχολές κατά φθίνουσα σειρά μορίων και όχι σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις μας.

- Η σειρά προτίμησης μιας σχολής δεν αποτελεί κριτήριο για την εισαγωγή μας. Εφόσον συγκεντρώνουμε τον απαραίτητο αριθμό μορίων, επιτυγχάνουμε στη σχολή ή στο τμήμα ανεξάρτητα από τη σχολή προτίμησης. Πολλοί γονείς έχουν λαθεμένα την εντύπωση ότι η σειρά επιλογής διευκολύνει ή δυσκολεύει την εισαγωγή μας σε κάποιο τμήμα.

- Στο μηχανογραφικό αποτυπώνουμε τις δικές μας επιθυμίες και όχι των άλλων. Τα στερεότυπα των γονέων είναι πάντοτε σεβαστά, αλλά απέχουν από την κοινωνική δυναμική και τη σύγχρονη ζήτηση των επαγγελμάτων.

- Μία περιζήτητη και με καλή φήμη σχολή μπορεί να είναι καλή για τους άλλους, αλλά όχι για μας. Δεν μπορεί επί παραδείγματι να κατευθυνθώ σε πολυτεχνική σχολή χωρίς να έχω "πρακτικές" κλίσεις και δεξιότητες ή να προτιμήσω λογιστικές σχολές χωρίς να είμαι "οργανωτικός-συμβατικός" τύπος και με άνεση στις αριθμοεργασίες.

Σίγουρα δεν μπορούμε να ασκήσουμε όλα τα επαγγέλματα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί στην προτίμησή μας, από τις υψηλόβαθμες έως τις χαμηλόβαθμες σχολές. Μία σχολή με υψηλή ζήτηση σήμερα μπορεί να είναι... στα αζήτητα σε 6- 7 χρόνια που θα βγούμε στη αγορά εργασίας.

Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αφορά όλους τους υποψηφίους, ακόμα και εκείνους που δεν τα πήγαν όπως περίμεναν ή δεν πληρούν το κριτήριο της βαθμολογικής βάσης. Η λήψη απόφασης στη ζωή μας πρέπει να γίνεται με βάση τα δεδομένα που κάθε φορά υπάρχουν. Η ζήτηση, άλλωστε, στον πιο σημαντικό βαθμό καθορίζει τελικά τις βάσεις εισαγωγής.

Σχόλια