Ειδήσεις

Σήμερα η ημερίδα για τον "Τειρεσία" στο Επιμελητήριο

"Συνοπτική παρουσίαση του «Τειρεσία», Διαγραφή Δεδομένων ΣΑΥ και υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" είναι το θέμα ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στις 7 μ.μ., στην αίθουσα "Καστελλάκη", τo Επιμελητήριο Ηρακλείου και η «"ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ" Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.».

Ομιλητές της ημερίδας θα είναι οι:

• Δρ Πέτρος Καπασούρης, διευθυντής Ανάπτυξης "Τειρεσίας"

• Ιωάννης Παλόγλου, διευθυντής Οργάνωσης & Υποστήριξης Πελατών "Τειρεσίας"

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα αναπτυχθούν θέματα όπως:

- Συμβολή της "Τειρεσίας" και ιδιαίτερα του αρχείου των αρνητικών στοιχείων στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας

- Ευρωπαϊκή εμπειρία

- Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) - Διαγραφή δεδομένων

- Υπηρεσίες "Τειρεσίας" προς επιχειρήσεις (Τ.Σ.Ε.Κ.).

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη.

Σχόλια