Ειδήσεις

Διαμαρτυρία για την κοπή πεύκου 60 χρόνων στο Άδελε

Τη διαμαρτυρία της για την κοπή ενός πεύκου στο Άδελε τουλάχιστον 60 ετών από ιδιώτη, με την άδεια μάλιστα, όπως αναφέρει, της δημοτικής Αρχής, εκφράζει η δημοτική κίνηση "Ρέθυμνο: Αλληλεγγύη Ανατροπή", που απευθύνει ερώτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου ζητώντας ενημέρωση σχετικά με το θέμα.

Όπως αναφέρει η παράταξη, «στις 28 Απριλίου και ώρα περί 16:30, ιδιώτης "με ίδια μέσα" και με άδεια της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης έκοψε από τη ρίζα πεύκο τουλάχιστο εξήντα ετών επειδή "θα του κατέστρεφε το σπίτι". Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, που ήλθε αμέσως μόλις ειδοποιήθηκε από την κ. Ελίζα-Άννα Δελβερούδη, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου του Άδελε, του υπέδειξε να σταματήσει το κόψιμο, στο ύψος των 3,5 περίπου μέτρων.

Επειδή αμέσως μετά, στο Δημοτικό συμβούλιο, συζητήθηκε η έγκριση κοπής δέντρων από δημόσιους χώρους, ως κάτοικοι του δήμου Ρεθύμνου, παρακαλούμε για την ενημέρωση του Δ.Σ. και ερωτώ τον πρόεδρο της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρεθύμνου κ. Αλεφαντινό Μίνω:

• Τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για την κοπή του δέντρου; Προέβη η Υπηρεσία Πρασίνου σε έλεγχο πριν εφοδιάσει τον ιδιώτη με άδεια;

• Η μόνη λύση ήταν η αυθαίρετη κοπή του και όχι αν κρινόταν αναγκαίο από το Δασαρχείο και την υπηρεσία σας η κοπή κλαδιών που θα ήταν αρκετή για να εξαλειφθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην οικία του ιδιώτη;

• Γιατί δεν ενημερώθηκε το Τοπικό Συμβούλιο;

• Γιατί δεν ήλθε η κοπή του δέντρου στη Δημοτική Κοινότητα Άδελε, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και στο Δ.Σ. προς έγκριση;

• Τέλος, μπορεί ο κάθε ιδιώτης αυθαίρετα και κατά το δοκούν να κόβει δέντρα από δημόσιους χώρους;».

Και η παράταξη "Ρέθυμνο: Αλληλεγγύη Ανατροπή" καταλήγει: «Θέλουμε να σας ενημερώσουμε, και να σας ζητήσουμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες (διαβήματα στις υπηρεσίες, αποκατάσταση του χώρου με νέα φύτευση από τα συνεργεία του Δήμου), επειδή κατά το άρθρο 24 (προστασία του περιβάλλοντος) του Συντάγματος έχουμε υποχρέωση για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος».

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια