Ειδήσεις

Νέα δεδομένα για τη δημοπράτηση του δικαστικού μεγάρου

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλάζει το σχεδιασμό που υπήρχε μέχρι πρότινος για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και θέτει νέα δεδομένα για την κατασκευή του, οριοθετώντας μάλιστα τη δημοπράτησή του στα τέλη του 2016.

Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε ο αρμόδιος υπουργός στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ νομού Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, διαπιστώθηκε η μη υποβολή προσφορών μέχρι την προθεσμία που είχε δοθεί, οπότε το Δ.Σ. της "Θέμις Κατασκευαστικής Α.Ε." αποφάσισε την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου.

Στην παρούσα χρονική στιγμή η σύμβαση με το "Σύμβουλο" έχει λήξει και ως εκ τούτου η "Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε." δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα δημοπράτηση του έργου με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, η νέα πολιτική ηγεσία του, αφού εξέτασε τις επιλογές που διαθέτει σχετικά με την ανάθεση του έργου της ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου, έκρινε σκόπιμο να εκτελεστεί το έργο από τη "Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε." με βάση την αρχική ανάθεση καθώς:

«Έχει εκπονηθεί ήδη αρχιτεκτονική μελέτη. Στην περίπτωση αυτή δε θα απαιτηθούν χρήματα για την ολοκλήρωση των μελετών. Οι μελέτες θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν σε 12 μήνες από την έναρξη και το έργο να δημοπρατηθεί τότε, δηλαδή στο τέλος του 2016. Το εκτιμώμενο ύψος προϋπολογισμού για την ανέγερση του κτιρίου είναι της τάξης των 25 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό επιδέχεται έκπτωσης της τάξης του 30% και θα μπορούσε να επιμερισθεί σε βάθος τετραετίας μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη της συντήρησης του κτιρίου θα έχει το υπουργείο Δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απάντησή του προς τον κ. Κεγκέρογλου το υπουργείο.

Σχόλια