Ειδήσεις

Παρουσιάστηκε σήμερα ο στρατηγικός σχεδιασμός

Τον στρατηγικό σχεδιασμό αστικής ανάπτυξης του δήμου που πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων σε βάθος πενταετίας, παρουσίασε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας κ. Γιάννης Αναστασάκης.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης στα προγράμματα για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη συμμετέχουν από την Περιφέρεια Κρήτης, το Ηράκλειο και τα Χανιά, με έναν αρχικό προϋπολογισμό 23 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μεγάλες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου αντιμετωπίζονται ανάγκες αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας, για έργα αναβάθμισης του θαλάσσιου μετώπου, αλλά και για παρεμβάσεις κατά μήκος πολιτιστικών διαδρομών από το λιμάνι προς τη Κνωσό.

Ο κ. Αναστασάκης είπε:

«Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα, τη σύνθεση των εισοδημάτων και την απασχόληση.

Το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης -ΣΕΣ) λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, επιβάλλει την έξυπνη και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων μέσα από ολοκληρωμένες προσεγγίσεις ώστε κάθε ευρώ που δαπανάται να συντελεί, μεταξύ άλλων, στην ανάταξη της οικονομίας για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Φεύγουμε από τη λογική της υλοποίησης έργων ως αυτοσκοπός και υιοθετούμε την ολοκληρωμένη ανάπτυξη με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

α) προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), σε αστικές, αγροτικές και αλιευτικές περιοχές για αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της ανεργίας

β) Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις (ΟΕΕ) σε επιλεγμένες ζώνες, για αντιμετώπιση αυξημένων πιέσεων στο περιβάλλον και βιώσιμη ανασυγκρότηση ζωνών οικονομικών δραστηριοτήτων με στοιχεία Έξυπνης Εξειδίκευσης

γ) προγράμματα για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) σε αστικά κέντρα που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του ΣΕΣ. Στην Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχουν μόνο το Ηράκλειο και τα Χανιά με έναν αρχικό προϋπολογισμό περίπου 23 εκ. ευρώ ο οποίος βέβαια θα αυξηθεί αξιοποιώντας επιπλέον πόρους από άλλα τομεακά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που θα εκπονηθεί.

Η περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ενώ ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα προς το παρόν δεν έχουν αναδειχθεί σε δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η ανταγωνιστικότητα του κινείται σε μέτρια επίπεδα λόγω της περιορισμένης ροπής προς την καινοτομία, της αδύναμης επιχειρηματικότητας και της απουσίας κατάλληλου θεσμικού περιβάλλοντος.

Η νέα προγραμματική περίοδος δίνει την ευκαιρία για σημαντική βελτίωση, αρκεί κάποιος να κινηθεί έγκαιρα και με πρόγραμμα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και για να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι ευκαιρίες χρηματοδότησης έχουμε ήδη ξεκινήσει εντατικά τις διαδικασίες για την εκπόνηση του Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου του Δήμου για την ανάπτυξη.

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης και στην τεχνική συνάντηση του δικτύου η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 3 Ιούνη, διαφάνηκε η πολύ καλή δουλειά που έχουμε ήδη κάνει. Ειδικότερα, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους στόχους μας για την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης, για το οποίο ήδη έχουν προσδιοριστεί οι περιοχές παρέμβασής και έχουν χαραχθεί οι βασικοί άξονες στρατηγικής. Αυτή η δουλειά κατατάσσει τον Δήμο Ηρακλείου μεταξύ των καλά προετοιμασμένων δήμων της ευρωπαϊκής ένωσης οι οποίοι συμμετέχουν στο δίκτυο.

Επίσης, στη συνάντηση αναλύθηκε ο τρόπος σχεδιασμού και εφαρμογής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε ότι ο σχεδιασμός μας είναι εύστοχος και μπροστά από τα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Χθες στο δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε η πρώτη φάση της μελέτης όπου προσδιορίστηκαν οι περιοχές για τις οποίες καταλήξαμε ότι είναι κατάλληλες για την εφαρμογή των εργαλείων που προαναφέρθηκαν (ΤΑΠΤοΚ)- (ΒΑΑ) και (ΟΕΕ).

Διαφοροποιημένες περιοχές που προσφέρονται για την εφαρμογή Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)

Είναι περιοχές όπου εντοπίζονται ανάγκες αντιμετώπισης της φτώχειας και της ανεργίας.

Στον αστικό χώρο ως περιοχές πρώτης προτεραιότητας για την εφαρμογή ΤΑΠΤοΚ, προσδιορίζονται 3 επιμέρους ζώνες υψηλής έντασης ως προς τις ανάγκες αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων:

? Θύλακας που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα της ΠΕ Πόρος- Χρυσοπηγή - Κατσαμπάς, το ανατολικό τμήμα  της ΠΕ Δημητρίου Μπεντεβή και τα βόρεια τμήματα των ΠΕ Δημοκρατίας - Ανάληψη και Κάτω Κατσαμπάς (με 19.518 κατοίκους) με πληθυσμό 19.518 κατοίκους

Διαφοροποιημένες περιοχές που προσφέρονται για την εφαρμογή Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)

Η πρόκληση είναι η αναβάθμιση και ανάπτυξη του κεντρικού αστικού πυρήνα, όπως αυτός προσδιορίζεται από το παράκτιο μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου και την παλιά πόλη. Προτεραιότητα η αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου και βελτίωση της σύνδεσής του με την πόλη ώστε να αναδειχθεί η κεντρική περιοχή ως ένα ισχυρό κέντρο της μητροπολιτικής περιοχής - εμπορικό, διοικητικό, μεταφορικό κέντρο, κέντρο υπηρεσιών και ποιοτικό κέντρο αστικού τουρισμού.

Στη λογική αυτή, ως πλέον ενδεικνυόμενη περιοχή εφαρμογής ΒΑΑ, προσδιορίζεται η Παλιά Πόλη (5.051 κάτοικοι) με τα 2 παράκτια μέτωπα στην ΠΕ Καμίνια (10.191 κάτοικοι) στα δυτικά της και στην ΠΕ Ανατολικό Κέντρο (2.577 κάτοικοι), στα ανατολικά της, με συνολικό πληθυσμό 17.819 κατοίκους.

Διαφοροποιημένες περιοχές που προσφέρονται για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης Εδαφικής Επένδυσης (ΟΕΕ).

Πρώτης προτεραιότητας περιοχή για την εφαρμογή ΟΕΕ είναι η ζώνη Κνωσού-Γιούχτα, με δεδομένο ότι αντιστοιχίζονται στο σύνολο τους οι προκλήσεις - στόχοι που τίθενται από το ΠΕΠ Κρήτης 2014 - 2020 για τις ΟΕΕ.

Η προτεινόμενη ζώνη έχει διαδημοτικό χαρακτήρα και περιλαμβάνει τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τμήμα της πόλης του Ηρακλείου και την παρακείμενη ζώνη Γιούχτα-Αρχανών.

Έχει ως επίκεντρο την Κνωσό και εμφανίζει  σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τομείς που συνάδουν με τις προτεραιότητες που θέτει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης, στο Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα αλλά και στο Σύμπλεγμα Τουρισμού-Πολιτισμού.

Παράλληλα με την επιλογή των προτεινόμενων περιοχών παρέμβασης το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την καινοτόμο απόφαση για την εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με δράσεις και έργα που έρχονται να αντιμετωπίσουν ανάγκες κοινωνικές, ανάγκες σε τεχνικά έργα, ανάγκες αναβάθμισης του φυσικού και του κτιριακού περιβάλλοντος αλλά και δράσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη.

Με εγκεκριμένα τα προτεινόμενα έργα και παρεμβάσεις, ο Δήμος θα έχει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο για την περιοχή του ΣΟΑΠ το οποίο θα μπορεί να υλοποιεί μέσα από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.

Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από πρόγραμμα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή τους κανονιστικές, χρηματοδοτικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης του πληθυσμού των περιοχών αυτών.

Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων του ΣΟΑΠ

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για ξεναγήσεις επισκεπτών και τουριστών στην ιστορία της πόλης κατά μήκος πολιτιστικών διαδρομών από το λιμάνι προς την Κνωσό. Κατά μήκος των ίδιων διαδρομών δημιουργούμε διαδρομές πεζών με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον και κατάλληλες φυτεύσεις, με συνέπεια να μειώνεται η θερμοκρασία, κυρίως του καλοκαιρινούς μήνες και επομένως να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας για ψύξη. Ταυτόχρονα καταγράφοντας την ανεργία συστηματικά μέσα από παρατηρητήριο, μπορούμε να σχεδιάσουμε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης ανέργων από τον τομέα των κατασκευών, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες απασχόλησης  κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων για την δημιουργία των βιοκλιματικών - πολιτιστικών διαδρομών.

Ένα δεύτερο παράδειγμα για την αναζωογόνηση της πόλης είναι, να δώσουμε κίνητρα για την επανακατοίκηση κενών κτιρίων κατοικίας ή και την επαναχρησιμοποίηση κενών επαγγελματικών κτιρίων (όπως εξαίρεση από την φορολογία των δαπανών αποκατάστασης, μειωμένα τέλη). Η προσέλκυση κατοίκων και επιχειρήσεων με αυτά τα κίνητρα αφενός βελτιώνουν την εικόνα της πόλης, αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης μέσα από τις ανακατασκευές και επιπλέον ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας σε περιοχές που σήμερα δημιουργούν ένα αίσθημα εγκατάλειψης με κενά σκοτεινά κτίρια.

Ένα τρίτο παράδειγμα, η ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής και για την υγεία και μακροζωία, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης για τα καταστήματα εστίασης αλλά και ευκαιρίες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα ηλικιωμένους και παιδιά.

Και βέβαια στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης λαμβάνεται πρόνοια για την αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας καθώς και την διασφάλιση των κοινωνικών αγαθών που αφορούν την υγεία και την πρόνοια για όλους τους πολίτες».             

Σχόλια