Ειδήσεις

Παράταση ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς το Δήμο Κισσάμου

Παράταση της δυνατότητας ευνοϊκής ρύθμισης πάσης φύσεων δημοτικών οφειλών έως και τις 26 Ιουνίου 2015 ανακοίνωσε ο Δήμος Κισσάμου.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να προσέλθουν στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του στην Κίσσαμου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 (νέα καταληκτική ημερομηνία), προκειμένου:

A. είτε να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% των ανάλογων προσαυξήσεων.

B. είτε να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους παρακάτω ευνοϊκούς όρους:

α/α

Αριθμός δόσεων

Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων

1

2 - 5

90%

2

6 - 10

80%

3

11 - 20

75%

4

21 - 30

70%

5

31 - 40

65%

6

41 - 50

60%

7

51 - 60

55%

8

61 - 70

50%

9

71 - 80

45%

10

81 - 90

40%

11

91 - 100

30%

Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των οφειλών, που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 26/5/2015, ημερομηνία λήξης του διακανονισμού, προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και οφειλές από εισφορά σε χρήμα.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις ελάχιστο ποσό δόσης ορίζονται τα 20 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κισσάμου, στα τηλέφωνα 28223-40223 και 40224, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σχόλια