Ειδήσεις

Υγειονομικοί έλεγχοι στα πλοία που δένουν στο λιμάνι

Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ανάμεσα στα λιμάνια της χώρας που με απόφαση του υπουργείου Υγείας έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης του "Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία".

Με την ίδια απόφαση, στο λιμάνι του Ηρακλείου ορίζεται ως υπεύθυνος ο υγειονολόγος, επόπτης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης και αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Αντώνης Παπαδάκης. Τα άλλα λιμάνια είναι της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, του Κατάκολου, της Πάτρας, του Πειραιά και της Ρόδου.

«Πρόσφατα συμβάντα δημόσιας υγείας σε πλοία εντός των υδάτων των ευρωπαϊκών κρατών ανέδειξαν την ανάγκη για ένα τυποποιημένο κοινό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων σε επιβατηγά πλοία στην Ευρώπη», όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, συνεχίζοντας: «Οι συχνοί υγειονομικοί έλεγχοι αναμένεται να αυξήσουν τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά υγειονομικά πρότυπα και να συνεισφέρουν στη μείωση των λοιμωδών νοσημάτων. Ένα κοινό πρόγραμμα υγειονομικών ελέγχων για επιβατηγά πλοία σε όλη την Ευρώπη θα επιτρέπει τη διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων βασισμένων σε κοινά πρότυπα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη διεξαγωγή υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία».

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής σε θέματα ασφάλειας υδάτων, ασφάλειας τροφίμων, καθαριότητας, αποβλήτων, επικίνδυνων ουσιών, διαχείριση νερού έρματος-θαλασσέρματος και διαχείριση επιβλαβών οργανισμών.

Παρακάτω αναφέρει ότι στα επιβατηγά πλοία διεθνούς ναυσιπλοΐας (με περισσότερους από 12 επιβάτες) που πλέουν σε ευρωπαϊκά ύδατα, παρέχοντας διαμονή και φαγητό και πόσιμο νερό από το σύστημα διανομής νερού στους επιβάτες, ή έχει διάρκεια ταξιδιού πάνω από 6 ώρες, πρέπει να διεξάγονται τακτικοί υγειονομικοί έλεγχοι κάθε έξι μήνες από τους επιθεωρητές που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Χριστόφορος Παπαδάκης

Σχόλια