Ειδήσεις

Επιστολή περιπτερούχων στο δήμαρχο Ηρακλείου

Με επιστολή του στον δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό το Σωματείο Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και εκπροσωπείται νόμιμα από την πρόεδρό του κ. Ελένη Χαιρέτη, απέστειλε σειρά προτάσεων με αφορμή τον νέο κανονισμό που πρόκειται να θεσπιστεί για τη λειτουργία των περιπτέρων.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Κύριε δήμαρχε, με αφορμή το νέο κανονισμό που πρόκειται να θεσπίσετε για τη λειτουργία των περιπτέρων θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφενός οι σοβαρότατες οικονομικές δυσχέρειες που πλήττουν τον κλάδο μας και αφετέρου οι ανάγκες μας να αντιμετωπιστούμε ως μια σύγχρονη επιχείρηση που θα διέπεται πλέον με ισότιμους και νέους όρους:

Το Σωματείο Περιπτερούχων και Καπνοπωλών Κρήτης μετά από έκτακτη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στις 28 Απριλίου 2015, αποφάσισε μεταξύ άλλων να καταθέσει την παρούσα επιστολή προς όλους τους Δήμους προκειμένου να κάνει γνωστές προς όλους τις κάτωθι προτάσεις του:

α) Χωροταξικό: Στο πλαίσιο των χωροταξικών αναγκών ενός σύγχρονου περιπτέρου μέσα στις οποίες η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα και ανταγωνιστικά εισηγούμαστε με τον πιο επιτακτικό τρόπο τα παρακάτω:

- Αλλαγή διαστάσεων του κουβουκλίου προκειμένου να πάψει να είναι κλειστοφοβικό ώστε να μπορέσει να γίνει πιο σύγχρονο καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες μιας εποχής που αλλάζει.

- Αλλαγή ως προς τα τετραγωνικά γύρωθεν του περιπτέρου, προκειμένου να τοποθετηθούν επιπλέον ψυγεία στα οποία θα τοποθετηθούν προϊόντα τα οποία μπορεί πλέον με το νόμο να εμπορεύεται ένα περίπτερο, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα γάλα-γιαούρτι, μπύρες, τυποποιημένα σάντουιτς κ.λπ.. Είναι σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση του νόμου είναι τα προϊόντα αυτά να τοποθετούνται μονάχα σε ψυγεία.

- Ανάγκη ενίσχυσης της ευσταθείας και ασφάλειας των περιπτέρων. Η πρότασή μας περιλαμβάνει την δημιουργία 2 σταθερών πλευρών και 2 με ρολά βιομηχανικού τύπου αλλά και η οροφή να είναι κλειστή, συμπαγής και απαραβίαστη. Επιπροσθέτως, η κατασκευαστική πληρότητα ενός περίπτερου συνιστά προϋπόθεση για την ασφάλισή του από ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης νέες προδιαγραφές προς αποφυγή ατυχημάτων, π.χ. σε όσες τέντες τοποθετούνται στο έδαφος, οι βάσεις και οι βίδες να μην εξέχουν από το έδαφος προς αποφυγή τους.

- Κοινή όψη περιπτέρων εντός των τειχών: Εισηγούμαστε τα περίπτερα εντός των τειχών να έχουν κοινή όψη και τέντα, πάντα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς για μία καλύτερη οπτική της πόλης.

- Ανάγκη τοποθέτησης βιολογικής τουαλέτας, όπου υπάρχει ανάγκη και το επιτρέπει ο χώρος, αλλά και ανάγκη παροχής νερού για ανθρωπιστικούς και υγειονομικούς λόγους.

- Ανάγκη επιβολής τάξης και λειτουργικότητας σε όλα τα περίπτερα. Η πρότασή μας περιλαμβάνει την τοποθέτηση όλων των προϊόντων σε ράφια 'η τροχήλατα σταντ με αποτέλεσμα την σωστή και πιο λειτουργική εκμετάλλευση του γύρωθεν χώρου. Στο σημείο αυτό το Σωματείο μας θέλοντας να βοηθήσει στον καλλωπισμό της όψης ενός περιπτέρου, δεσμεύεται να διενεργεί αυστηρότατους ελέγχους στα μέλη του στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, προτείνουμε κάθε περίπτερο να αναλαμβάνει την καθαριότητα και την τακτοποίηση του περιμετρικού του χώρου τουλάχιστον 5 μέτρων. Στον χώρο αυτό, προτείνεται η παραχώρηση μέρους της διαφημιστικής τέντας του περιπτέρου, με σκοπό την ανάρτηση προτρεπτικών συνθημάτων προς τον πολίτη για έναν Δήμο καθαρότερο και πιο ανθρώπινο.     

Β) Οικονομικές θέματα:

- Μείωση των τελών και αλλαγή του νόμου περί προστίμων: Τα πρόστιμα ενοικίασης επιπλέον χώρου προς το δήμο θα πρέπει να συνάδουν με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Όπως διαπιστώνετε από την οικονομική υπηρεσία του δήμου οι περιπτερούχοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα σημερινά δεδομένα των προστίμων. Προκειμένου λοιπόν και οι περιπτερούχοι να αισθάνονται νομοταγείς αλλά και ο δήμος να εισπράττει τα οφειλόμενα, θα πρέπει να γίνει μια έκπτωση σε αυτά τουλάχιστον 40%.

- Αλλαγή του αδειοδοτικού πλαισίου αναφορικά με την χορήγηση νέων αδειών: Όσον αφορά  τις νέες άδειες αλλά και μεταφορές που θα εξετάζονται θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη η συρρίκνωση του κέρδους επί των πωλούμενων προϊόντων των περιπτέρων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να μην μπορεί ο τζίρος να καλύψει ούτε καν τα λειτουργικά έξοδα ενός περιπτέρου, πόσο μάλλον να αποφέρει κέρδος σε περισσότερα.

Στην παρούσα σας παραθέτουμε σχέδια από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Γεώργιο Σμυρνάκη, όπου αναφέρονται τα τετραγωνικά μέτρα που μπορούν να λειτουργούν βιώσιμα τα περίπτερα.

Ευελπιστούμε στην δική σας συμβολή προκειμένου οι προτάσεις μας να γίνουν αποδεκτές».

Σχόλια