Ειδήσεις

Μείωση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων ζητά ο Γ. Σέγκος

Την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, προκειμένου να τύχει ορθής αντιμετώπισης από το υπουργείο Οικονομικών το σημαντικό θέμα που αφορά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ζήτησε με έγγραφό του ο δημοτικός σύμβουλος Χερσονήσου και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ Γιάννης Σέγκος. Το θέμα θα συζητηθεί κατά τη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ που θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευή στην Αθήνα.

Η επιστολή του επικεφαλής της παράταξης "Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών Δήμου Χερσονήσου" κ. Σέγκου προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ κ. Αλέξη Καστρινό, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη, έχει ως εξής:

«Κύριε πρόεδρε,

Σύμφωνα με το αρθρ 14 του Ν. 1249/1982 καθιερώθηκε το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και από 1.1.1993 επεκτάθηκε και εφαρμογή του και στα ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου. Όταν καθορίσθηκαν οι ισχύουσες αντικειμενικές αξίες ήταν ήδη υπερβολικά υψηλές, απείχαν κατά πολύ από τις πραγματικές και τις ισχύουσες τιμές της κτηματαγοράς ενώ σήμερα είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις πραγματικές τιμές της αγοράς ακινήτων.

Όπως πιθανότατα συμβαίνει και σε άλλες περιοχές της επικράτειας, στη διοικητική περιφέρεια του δήμου Χερσονήσου και στις δημοτικές ενότητες Μαλίων, Γουβών, Επισκοπής και Χερσονήσου και ιδιαίτερα παράκτιο τμήμα του δήμου Χερσονήσου (δημοτική κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου, Μαλίων κ.λπ.) οι αντικειμενικές τιμές είναι πολλαπλάσιες των πραγματικών/αγοραίων τιμών, αυξημένες κατά ποσοστό από 25 % έως 300 %.

Σας παραθέτω ενδεικτικά α) για το ακίνητο δημότη μας που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιμένος Χερσονήσου, της δημ. ενότητας Χερσονήσου του δήμου μας, επί της οδού Ναυάρχου Νεάρχου, καθορίζεται τιμή ζώνης το ποσό των 2.300 €/τ.μ. (αντικειμενική τιμή οικοπέδου, με τους υπόλοιπους συντελεστές εμπορικότητας κλπ) 2.362  ε/τμ), εντούτοις για το ίδιο ακίνητο καθορίζεται τιμή μονάδας αποζημίωσης οικοπέδου προς 762 €/τ.μ. με την απόφαση 678/2007 του Μον. Πρωτοδικείου Ηρακλείου - απόκλιση 210 %.

β) Για ακίνητο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιμένος Χερσονήσου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 137, καθορίζεται τιμή 2.461,27€ ανά τ.μ. (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1410/2008 έκθεση εκτίμησης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηρακλείου κατόπιν αυτοψίας), για το ίδιο ακίνητο καθορίζεται τιμή μονάδας αποζημίωσης οικοπέδου προς 650 €/τ.μ. με την απόφαση 451/2010 του Μ. Πρ. Ηρακλείου - απόκλιση περίπου 280 %.

γ) Για ακίνητο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιμένος Χερσονήσου επί της οδού 25ης Μαρτίου, με αγοραστή το Δήμο Χερσονήσου, έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 888 €/τ.μ., καθορίστηκε από τη ΔΟΥ Χερσονήσου αντικειμενική αξία 1.038 €/τ.μ. με την υπ' αριθμ 457/2010 δήλωση ΦΜΑ - δηλαδή απόκλιση 25 %.

δ) Επίσης για ακίνητο εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λιμένος Χερσονήσου, συμβόλαιο έτους 2014 με τιμή στο 50% της αντικειμενικής του αξίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Σ.τ.Ε., πρέπει να γίνει μείωση των αντικειμενικών αξιών. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπολογιστεί μια σειρά μειωτικοί παράγοντες για την τιμή των ακινήτων οι οποίοι είναι:

Η μη εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και η μη διάνοιξη των δρόμων.

Η κρίση του τουρισμού που μαστίζει την περιοχή μας τα τελευταία έτη, η ποιοτική μεταβολή των επισκεπτών μας (χαμηλότερης οικονομικής στάθμης) με αποτέλεσμα την οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων της περιοχής, αλλά και των νοικοκυριών κατ' επέκταση, λόγω της μονοκλαδικής διάρθρωσης της τοπικής οικονομίας.

Ο περιορισμός της τουριστικής σεζόν ουσιαστικά μόνο στους τρεις καλοκαιρινούς μήνες από επτά που ήτανε παλαιότερα.

Η κρίση του τουρισμού στην περιοχή μας έχει σαν συνέπεια την ανυπαρξία επενδυτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, με συνέπεια τη μείωση του γενικού επιπέδου αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Η δυσαναλογία του συντελεστή της τιμής ζώνης (όπως υπολογίζεται με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1249/1982) με τις πραγματικές/αγοραίες τιμές των ακινήτων, αυξάνει υπέρμετρα το φορολογικό βάρος των δημοτών μας, ενώ προσβάλλεται η αρχή της φορολογικής ισότητας και το δικαίωμα της περιουσίας που κατοχυρώνονται στα άρθρο 4§1 και §5 και το άρθρο 17 §1 και §2  του Συντάγματος.

Συγκεκριμένα προσβάλλει τη φορολογική ισότητα, την απαίτηση φορολογήσεως με βάση την πραγματική φοροδοτική ικανότητα των δημοτών μας, αποτελεί ουσιώδη περιορισμό της ιδιοκτησίας και αναιρεί την ουσία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και αποτελεί δημευτικού χαρακτήρα μέτρο.  

Παράλληλα, με την ευκαιρία επανακαθορισμού των αντικειμενικών αξιών θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να εξεταστεί η μείωση του συντελεστή εμπορικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσπραγίας στην αγορά.

Βάσει των ανωτέρω, σε περιοχές όπως ο δήμος Χερσονήσου πρέπει να υπάρξει σημαντική μείωση των αντικειμενικών τιμών στο μέγιστο ποσοστό που θα ορίσει το υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, προτείνουμε το συντομότερο συνάντηση της ΚΕΔΕ με τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου συντονισμένα οι προτάσεις των Δήμων, σε συνεργασία με τις ΔΟΥ, να αποτελέσουν τη βάση της ρεαλιστικής και προς το συμφέρον όλων αντιμετώπισης του προβλήματος.  

Σχόλια