Ειδήσεις

Το ΠΤΑ Κρήτης στην καταληκτική συνάντηση για το "Ενεργείν"

Στην καταληκτική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος "ΕΝΕΡΓΕΙΝ - Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο" στη Λευκωσία της Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου, συμμετείχε ως εταίρος του έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

Η πρώτη μέρα της συνάντησης εργασίας αφορούσε στην παρουσίαση των συμπερασμάτων διερεύνησης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στις τρεις ελληνικές περιφέρειες (Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου) και στην Κύπρο, την παρουσίαση της προόδου των καινοτόμων έργων και παρεμβάσεων που υλοποιούνται στις τρεις περιφέρειες και στην Κύπρο, και την παρουσίαση των στρατηγικών προτεραιοτήτων βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης.

Τη δεύτερη ημέρα οι εταίροι του έργου ενημερώθηκαν και επισκέφτηκαν τα εκτελούμενα έργα στην Κύπρο και συγκεκριμένα την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων των υπουργείων της Κυπριακής Δημοκρατίας: Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου, τα Περιφερειακά Ταμεία Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΝ", ολοκλήρωσε την πιλοτική παρέμβαση αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του φωτισμού της σήραγγας της Σταλίδας, καθώς και των κόμβων των αεροδρομίων Ηρακλείου και Χανίων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το ΠΤΑ Κρήτης έχει ολοκληρώσει τη διερεύνηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης, έχει προτείνει κατευθύνσεις βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης καθώς και του νησιωτικού τόξου Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Κύπρου, ενώ έχει υλοποιήσει δραστηριότητες πληροφόρησης διάδοσης, υποστήριξης και διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία της Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα στελέχη του ΠΤΑ κ. Γ. Παντελάκης και η κ. Β. Μεσσαριτάκη καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης κ. Κ. Ιερωνυμάκη, κ. Γ. Τζιρίτα και κ. Γ. Σπυριδάκης.

Να σημειωθεί ότι στόχος του έργου "ΕΝΕΡΓΕΙΝ" είναι η υλοποίηση πιλοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις τρεις νησιωτικές περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και η καταγραφή έργων και δραστηριοτήτων του ενεργειακού τομέα, η παραγωγή κατευθύνσεων ενεργειακής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και η εκπόνηση Διαπεριφερειακού - Διασυνοριακού - Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του νησιώτικού τόξου Αιγαίο - Κρήτη - Κύπρος.

Σχόλια