Ειδήσεις

Ημερίδα Πολυτεχνείου για την αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων

Ημερίδα ενημέρωσης διοργανώνει το Πολυτεχνείο Κρήτης με θέμα "Πρόληψη, παρακολούθηση, αντιμετώπιση βροχοπτώσεων πλησίον οδικών αρτηριών", στις 13 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά.

Οι βραχοπτώσεις αποτελούν φυσική καταστροφή που ενδέχεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες του χερσαίου οδικού (σιδηροδρομικό, εθνικοί-επαρχιακοί-αγροτικοί αυτοκινητόδρομοι) δικτύου. Ο εκτροχιασμός τρένων, η διακοπή της κυκλοφορίας, η πρόκληση θανατηφόρων ή μη ατυχημάτων, η καταστροφή σημαντικών υποδομών αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα των επιπτώσεων αυτών.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου "ΙΣΤΡΙΑ - Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους". Αποτελείπροσπάθεια για την πρόγνωση και παρακολούθηση του φαινομένου, αλλά και της έγκαιρης ανίχνευσής του. Έτσι, οι φορείς διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και οι απλοί χρήστες του οδικού δικτύου να ενημερώνονται έγκαιρα ώστε να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη στη θέση πιλοτικής εγκατάστασης του συστήματος.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:

09:00 - 09:15

Χαιρετισμοί

Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Κρήτης

Λευτέρης Κοπάσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

Δρ. Σπύρος Πατέρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ, Συντονιστής έργου

09:15 - 09:30

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΙΣΤΡΙΑ: Αντικείμενο και στόχοι

Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Πολυτεχνείο Κρήτης / University of Kentucky

11:00 - 11:20

Διάλειμμα για καφέ

11:20 - 11:40

Πρόγνωση βραχοπτώσεων: Μηχανισμοί ενεργοποίησης και  ποσοτική συσχέτιση με την εκδήλωση του φαινομένου

Χρύσανθος Στειακάκης, ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΕ / Geosysta ΕΠΕ, Ευαγγελία Αποστόλου, Πολυτεχνείο Κρήτης

11:40 - 12:00

Ανίχνευση βραχοπτώσεων: Συνδυασμός γεωφυσικών, γεωδαιτικών και οπτικών αισθητήρων

Καθηγητής Στέλιος Μερτίκας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εμμ. Λιανάκης, ΕΜΜ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε

12:00 - 12:15

Η βάση δεδομένων και  το σύστημα λήψης αποφάσεων

Γεωργία Βλάχου, Πολυτεχνείο Κρήτης

12:15 - 12:30

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Η εμπειρία των επιπτώσεων των βραχοπτώσεων

Γεώργιος Αγαπάκης, Διευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

12:30 - 15:00

Επίσκεψη στην πιλοτική θέση εγκατάστασης του συστήματος

Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι ελεύθερη ωστόσο απαιτείται έγκαιρη εγγραφή προκειμένου να διασφαλιστεί ο τρόπος μετάβασης στην πιλοτική θέση εγκατάστασης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του συνδέσμου: http://goo.gl/forms/coKfMC4x8z.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα email: stathof@hotmail.com, atripol@mred.tuc.gr, και στα τηλέφωνα: 28210-37653, 28210-37610, 6973-217789.

Η ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Αναγνώρισης Βραχοπτώσεων σε Αυτοκινητόδρομους» (κωδικός έργου 11ΣΥΝ_9_1389) που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 - Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς» του ΕΠΑΝ ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Σχόλια