Ειδήσεις

ΚΚΕ Ηρακλείου: "Όχι στην αύξηση τιμής του νερού"

Την αντίθεσή της στην αύξηση της τιμής του νερού στις δημοτικές ενότητες Γοργολαϊνίου, Τεμένους και Παλιανής από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου εκφράζει με ανακοίνωσή της η Τ.Ε. Ηρακλείου του ΚΚΕ.

Όπως αναφέρει η Τομεακή Επιτροπή, «η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης του νερού είναι η πραγματική αιτία» της υψηλής τιμής πώλησής του και όχι η δικαιολογία της αυξητικής προσαρμογής της στο κόστος των άλλων υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. αναδεικνύοντας ως αιτία αυτού του "κακού" την "παχυλή" μισθοδοσία των εργαζομένων αυτών των Δημοτικών Επιχειρήσεων, ισχυρισμούς τους οποίους χαρακτηρίζει ως «προκλητικούς και ψεύτικους».

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και τους μαζικούς φορείς να παλέψουν και να διεκδικήσουν μεταξύ άλλων δραστική μείωση του τιμολογίου σε όλο το δήμο για τα λαϊκά στρώματα, πρόβλεψη για δωρεάν νερό και παροχές δικτύου σε οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης, επαναφορά στη δουλειά των πρόσφατα απολυμένων εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ κ.ά.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «στις 21-5-2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, το αίτημα της ΔΕΥΑΗ για το "Νέο τιμολόγιο για υδρευτικές καταναλώσεις στις τοπικές κοινότητες" των δημοτικών ενοτήτων Γοργολαϊνίου - Τεμένους - Παλιανής. Πρόκειται για μια αύξηση τις τιμής του νερού με σκοπό την εξίσωση του παλιού τιμολογίου στους πρώην καποδιστριακούς δήμους με το ισχύον τιμολόγιο για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές του δήμου Ηρακλείου. Για να χρυσώσουν το χάπι και να παρακάμψουν τις δικαιολογημένες αντιδράσεις φτιάχνουν ένα πιο οικονομικό τιμολόγιο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.  

Μέχρι το 2010 όλες οι κυβερνήσεις και οι αιρετοί στους Ο.Τ.Α. δικαιολογούσαν την τιμολογιακή πολιτική αλλά και την αυξητική προσαρμογή της στο κόστος των άλλων υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. αναδεικνύοντας ως αιτία αυτού του "κακού" την "παχυλή" μισθοδοσία των εργαζομένων αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων.

Το πόσο προκλητικοί και ψεύτικοι ήταν οι ισχυρισμοί αυτοί φάνηκε από την εφαρμογή όλων των διαχειριστικών νόμων και πολιτικών της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ από τη μεριά της διοίκησης. Ενώ μετά το 2010 οι μισθοί των εργαζόμενων των ΔΕΥΑ έχουν μειωθεί κατά 38% έως 40%, ενώ έχει μειωθεί το απασχολούμενο προσωπικό, πρόσφατα απολύθηκαν άλλοι 10 εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΗ. Αντίστοιχα η τιμή του νερού δεν έχει μειωθεί, αλλά απεναντίας έχει πάρει την ανοδική πορεία.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Ηρακλείου δεν αποτελεί καμία εξαίρεση και λειτουργεί όπως κάθε άλλη καπιταλιστική εμπορική επιχείρηση. Η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης του νερού είναι από την αρχή της δημιουργίας αυτών των επιχειρήσεων (Ν. 1069/80) η πραγματική αιτία της υψηλής τιμής πώλησης του.

Η ΔΕΥΑΗ είναι λειτουργικά στενά συνδεδεμένη με την ελεύθερη αγορά και υπηρεσιακά με το πλαίσιο του "Καλλικράτη" (ΔΕΗ, ΟΤΕ, προμηθευτές, εργολάβοι, μελετητές κ.λπ.). Αυτά είναι τα συστατικά της και αυτά κοστίζουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η έννοια του "ζωτικής σημασίας για το άνθρωπο φυσικού πόρου όπως είναι το πόσιμο νερό" που προσδιορίζει την ανάγκη για εύκολη και φτηνή πρόσβαση και χρήση, έχει αντικατασταθεί με ένα ακριβό εμπόρευμα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμολογιακή πολιτική θα εκφράζει κάθε φορά την ανάγκη της ΔΕΥΑΗ για την κερδοφορία της εταιρίας που καμιά σχέση δεν έχουν με την κάλυψη της  αναγκών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Η καθημερινή πάλη για φτηνό και εύκολα προσβάσιμο νερό δείχνει ότι η οριστική ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού περνάει μέσα από τη δημιουργία ενός Ενιαίου Κρατικού Φορέα Διαχείρισης Υδάτων ο οποίος θα σχεδιάζει τη διαχείριση του νερού με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, μακριά από τις δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιβάλει η Ε.Ε. και το συμφέρον του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

Αυτό προϋποθέτει ότι η πάλη πρέπει να στοχεύει σε μία άλλη οργάνωση της κοινωνίας, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα τα μέσα παραγωγής όπου η διαχείριση του νερού θα εντάσσεται στα πλαίσια ενός κεντρικού πανεθνικού σχεδιασμού που θα βάζει ως στόχο την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα και τους μαζικούς φορείς, εργατικά σωματεία, Αγροτικούς Συλλόγους, να παλέψουν και να διεκδικήσουν:

• Καμία αύξηση στα τιμολόγια των περιοχών Γοργολαϊνίου-Τεμένους-Παλιανής.

• Δραστική μείωση του τιμολογίου σε όλο το δήμο για τα λαϊκά στρώματα, πρόβλεψη για δωρεάν νερό και παροχές δικτύου σε οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης, κατάργηση των παγίων χρεώσεων. Ειδικό τιμολόγιο για ανέργους και άτομα με ειδικές ανάγκες με κατάργηση των τελών γι' αυτούς. Καμία διακοπή νερού σε λαϊκές οικογένειες που έχουν αδυναμία να πληρώσουν.

• Άμεση επαναφορά στη δουλειά των πρόσφατα απολυμένων εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ και άμεση πρόσληψη εργαζομένων μόνιμης απασχόλησης με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών.

• Διεκδίκηση της κατάργησης των απαγορεύσεων των αντεργατικών νόμων για τις προσλήψεις προσωπικού. Καμία απόλυση εργαζομένου, μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

• Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και άμεση υλοποίηση των τεχνικών έργων εξασφάλισης της επάρκειας και της ορθολογικής διαχείρισης του νερού από το αρμόδιο κρατικό φορέα.

• Προστασία των δασών και αναδασώσεις που ευνοούν τη συγκράτηση των νερών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα».

Σχόλια