Ειδήσεις

Δημοπρατείται αρδευτικό έργο στο Σφηνάρι Κισσάμου

Στην υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού και ταυτόχρονα αναγκαίου έργου, που θα συμβάλει στη βελτίωση της άρδευσης στην περιοχή του Σφηναρίου, προχωρά η δημοτική Αρχή της Κισσάμου.

Ο λόγος για το έργο με τίτλο "Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμερίων απορροών" συνολικού προϋπολογισμού 614.385,00 €, για το οποίο η δημοτική Αρχή της Κισσάμου πέτυχε την ένταξη και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου - σύμφωνα με την υπ. αρ. 115/2015 απόφαση - η δημοπράτηση του έργου µε ανοικτό διαγωνισμό στη βάση της εγκεκριμένης μελέτης του έργου.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Κισσάμου κ. Θεόδωρο Σταθάκη, «πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, σκοπός του οποίου είναι η αξιοποίηση των επιφανειακών απορροών υδρολογικής λεκάνης, η οποία εκτείνεται νότια του Σφηναρίου, για την ενίσχυση, κατά την αρδευτική περίοδο, των αρδεύσεων στο εκεί υφιστάμενο συλλογικό αρδευτικό δίκτυο, μικτής επιφάνειας 1.700 περίπου στρεμμάτων, καθώς και σε τοπικά συστήματα άρδευσης, στην υψηλή περιοχή περιμετρικά του οικισμού Άνω Σφηνάρι».

Όπως επισημαίνει ο κ. Σταθάκης, «με την κατασκευή του έργου θα υπάρξει πλήρης κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής με μείωση έως μηδενισμό των δαπανηρών αντλήσεων ενώ πολύ σημαντικό είναι και το ότι η δεξαμενή θα τροφοδοτείται με νερό καλύτερης ποιότητας, αφού σήμερα παρατηρείται συχνά ανάμειξη του αντλούμενου πλησίον της θάλασσας γλυκού νερού με το θαλασσινό».

Τέλος, ο δήμαρχος Κισσάμου επισημαίνει ότι «μελλοντικά προβλέπεται η μεταφορά της περίσσιας νερού, κατά τη χειμερινή περίοδο, στην περιοχή του Πλατάνου, για την ενίσχυση του εκεί αρδευτικού δικτύου».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί υδρομάστευση εντός κοίτης υδατορέματος της περιοχής Σφηναρίου, και μεταφορά του νερού σε υφιστάμενη δεξαμενή. Τα έργα υδροληψίας περιλαμβάνουν εξυγίανση της κοίτης του ρέματος με στρώμα χαλικόφιλτρου, σε μήκος 20 m, φιλτροσωλήνα μήκους 10 m, διαμέτρου 10''.

Ο φιλτροσωλήνας θα οδηγεί τα νερά σε επισκέψιμο θάλαμο χωρητικότητας 50 m3, ο οποίος θα εφοδιαστεί με υπερχειλιστή, που θα οδηγεί την πλεονάζουσα απορροή σε υδατολισθήρα (πλύστρα) ήπιας κλίσης. Στο δάπεδο του θαλάμου θα κατασκευαστεί φρεάτιο υδροληψίας, από το οποίο θα εκκινούν οι αγωγοί υδροληψίας καθώς και φρεάτιο εκκένωσης, από το οποίο θα εκκινεί αγωγός εκκένωσης του θαλάμου για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του. Η μεταφορά του νερού από την υδροληψία στην υφιστάμενη δεξαμενή εξίσωσης του συλλογικού αρδευτικού δικτύου Σφηναρίου θα γίνεται μέσω αγωγού ονομαστικής διαμέτρου D355, συνολικού μήκους 2.900 m, στην περιοχή Πλατάνου.

Σχόλια