Ειδήσεις

Παράταση διαβούλευσης για τη Β’ φάση του Χωροταξικού

Για δύο επιπλέον εβδομάδες, με καταληκτική ημερομηνία τις 16/6/2015, παρατείνεται η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση και εξειδίκευση του θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «όλες οι παρατηρήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα e-mails: kalogeris@crete.gov.gr και elhatziyanni@crete.gov.gr ταυτόχρονα».

Επίσης, «για τυχόν διευκρινίσεις, ενστάσεις και παρατηρήσεις παρακαλούμε επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

• 2813-400249 (κ. Καλογερής Νίκος)

• 2813-410110 (κ. Χατζηγιάννη Ελένη)

• 2813-410111 (κ. Δασκαλάκη Άννα)».

Σχόλια