Ειδήσεις

Μ. Σάλλας: "Συμφωνία για να πάρει μπροστά η Οικονομία"

Την επίτευξη συμφωνίας με τους Ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να αρθούν οι αβεβαιότητες και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία "δείχνει" ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Ηρακλειώτης κ. Μιχάλης Σάλλας, στη δήλωσή του με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο Όμιλος εμφάνισε για πρώτη φορά μετά από καιρό κέρδη στην ελληνική δραστηριότητά του, γεγονός που προδιαθέτει θετικά για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Η δήλωση του κ. Σάλλα έχει ως εξής:

«Η επίτευξη συμφωνίας με τους θεσμικούς εταίρους είναι απαραίτητη για τη χώρα, ώστε να αρθούν οι αβεβαιότητες και να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην οικονομία και την ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την επιστροφή καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, την πρόσβασή του σε φθηνότερες πηγές χρηματοδότησης και την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας.

Η αποκατάσταση της ρευστότητας είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτός είναι και ο προσφορότερος τρόπος για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, καθώς επιτρέπει την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και την άσκηση αναδιανεμητικής πολιτικής για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ευαίσθητων κοινωνικών στρωμάτων.

Η Τράπεζα Πειραιώς προετοιμάζεται για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες και το ρόλο της στην ελληνική οικονομία».

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Η εικόνα που παρουσιάζει ο όμιλος, όπως αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Άνθιμος Θωμόπουλος, είναι ενθαρρυντική, αφού τα αποτελέσματα παρουσιάζουν βελτίωση. Όπως τονίζει ο κ. Θωμόπουλος, «παρά την οικονομική αβεβαιότητα που επηρέασε αναπόφευκτα τόσο τη ρευστότητα όσο και την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε -€69 εκατ. το 1o 3μηνο του 2015 έναντι -€246 εκατ. το αντίστοιχο 3μηνο του 2014. Ειδικά, η Τράπεζα στην Ελλάδα κατέγραψε το πρώτο θετικό αποτέλεσμα €23 εκατ. μετά το 1ο 3μηνο του 2011.

Η βελτίωση του αποτελέσματος οφείλεται στην ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων που ανήλθαν σε €266 εκατ., ενισχυμένα από την άνοδο των καθαρών εσόδων αλλά και τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας.

Εντούτοις, οι εκροές καταθέσεων από την αρχή του έτους προσέγγισαν το 15%, με αποτέλεσμα την αύξηση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Ταυτόχρονα, ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων αυξήθηκε ελαφρά, ανακόπτοντας την πτωτική τάση των τελευταίων τριμήνων. Παρά ταύτα, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε στο επίπεδο του 57% από 51% το Μάρτιο 2014.

Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παραμένει ισχυρή, με το δείκτη Common Equity Tier I να διαμορφώνεται στο 11,9% το Μάρτιο 2015.

Η Τράπεζα Πειραιώς, συμβάλλοντας στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, απορρόφησε τον Απρίλιο 2015 την Πανελλήνια Τράπεζα. Επίσης, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου, υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία πώλησης της θυγατρικής της Piraeus Bank Egypt, ενισχύοντας περαιτέρω το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου».

 • Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν το 1o 3μηνο 2015 σε €266 εκατ., αυξημένα κατά 6% έναντι του 1ου 3μήνου 2014 και κατά 7% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.
 • Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €500 εκατ., αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση και με μικρή υποχώρηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω και της επιβάρυνσης από τη χρήση του μηχανισμού ELA, η οποία όμως μετριάσθηκε από την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το 1ο 3μηνο 2015 στις 183 μ.β. από 206 μ.β. το 4o 3μηνο 2014.
 • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €83 εκατ. το 1ο 3μηνο, παρουσιάζοντας άνοδο 4% σε ετήσια βάση. Η οικονομική αβεβαιότητα το 1ο 3μηνο του έτους δεν άφησε ανεπηρέαστη και την παραγωγή προμηθειών, που όμως κατέγραψε σχετική ανθεκτικότητα.
 • Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €593 εκατ., αυξημένα κατά 3% ετησίως και με μικρή υποχώρηση 2% σε τριμηνιαία βάση.
 • Το επαναλαμβανόμενο λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €327 εκατ., μειωμένο σημαντικά κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ειδικά, οι δαπάνες προσωπικού χωρίς έκτακτα στοιχεία παρουσίασαν μείωση κατά 9% σε ετήσια βάση.
 • Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών παρέμεινε σταθερός στο 39% έναντι του Δεκεμβρίου 2014. Η δημιουργία νέων καθυστερήσεων περιορίσθηκε σε €264 εκατ. το 1ο 3μηνο ή 38 μ.β. επί των δανείων. O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις παραμένει υψηλός στο 57%, σημαντικά αυξημένος έναντι του Μαρτίου 2014 (51%).
 • Οι προβλέψεις δανείων στο 1ο 3μηνο ανήλθαν σε €278 εκατ., αντίστοιχα με το ύψος των νέων καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα οι σωρευμένες προβλέψεις να αντιπροσωπεύουν το 22% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου μετά και τις διαγραφές (€0,4 δισ. το 1ο 3μηνο 2015).
 • Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 1ο 3μηνο διαμορφώθηκαν σε -€69 εκατ.
 • Σημειώνεται ότι, σε ατομική βάση, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη €23 εκατ. το 1ο 3μηνο 2015 για πρώτη φορά μετά το 1ο 3μηνο του 2011.

Μεγέθη 31 Μαρτίου 2015 - Πρόσφατες εξελίξεις

 • Το ενεργητικό του Ομίλου παρουσίασε ονομαστική μείωση 1% έναντι του Δεκεμβρίου 2014 στα €88,5 δισ. Προσαρμόζοντας το τέλος 2014 για το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (€1,8 δισ.) και το τέλος Μαρτίου 2015 για την επίπτωση ανατίμησης του CHF και του USD στο δανειακό χαρτοφυλάκιο (+€1,1 δισ.), το σύνολο ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση.
 • Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €46,5 δισ., σημειώνοντας μείωση κατά 15% ή περίπου €8 δισ. έναντι του τέλους 2014. Υπογραμμίζεται ότι, μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, οι εκροές περιορίσθηκαν σημαντικά, ενώ από το Μάρτιο 2015 και μετά υπάρχει μετατόπιση στη σύνθεση των εκροών καταθέσεων προς τις καταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης. Παρά τη μείωση της καταθετικής βάσης δεν ανακόπηκε η πτωτική τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων, η οποία συνεχίσθηκε και στο 1ο 3μηνο του τρέχοντος έτους.
 • Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, εμφανίζουν τριμηνιαία άνοδο κατά €0,2 δισ. στα €71,4 δισ. Προσαρμοσμένα για την ανατίμηση του CHF και του USD το 1ο 3μηνο 2015 παρέμειναν σε πορεία απομόχλευσης και εμφάνισαν κάμψη της τάξης του 1% σε τριμηνιαία βάση (εξαιρώντας το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ στο τέλος του 2014). Τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €55,7 δισ.
 • Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 120% το Μάρτιο 2015 από 101%  το Δεκέμβριο 2014, σε επίπεδα αντίστοιχα με της ελληνικής αγοράς (122% στο τέλος Μαρτίου 2015). Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) ανήλθε στο 18% επί του ενεργητικού από 9% το Δεκέμβριο 2014, συνέπεια της μείωσης των καταθέσεων.
 • Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 12,0%1, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 11,9%1, με επιβάρυνση €0,7 δισ. στο σταθμισμένο ενεργητικό από ανατίμηση δανείων σε CHF και USD. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded), ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 11,1%1.
 • Στις 17 Απριλίου 2015 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το υγιές μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η εξαγορασθείσα περίμετρος περιελάμβανε €504 εκατ. καταθέσεις, €370 εκατ. δάνεια πριν από προβλέψεις, καθώς και 26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους. Η αρχική εκτίμηση του χρηματοδοτικού κενού (funding gap) ανήλθε σε €273 εκατ., ενώ το οριστικό ποσό αναμένεται να προσδιοριστεί σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών από τη συναλλαγή από ορκωτό ελεγκτή που έχει ορισθεί από την ΤτΕ.
 • Στις 21 Μαΐου 2015 η Τράπεζα Πειραιώς κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait για την πώληση της Piraeus Bank Egypt έναντι τιμήματος USD 150 εκατ. Η συναλλαγή αυτή βελτιώνει το δείκτη CET1 κατά περίπου 30 μ.β. και ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά €0,2 δισ. περίπου, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ομίλου.
 • Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2015 αριθμούσε 1.137 μονάδες, με 791 καταστήματα στην Ελλάδα και 346 στο εξωτερικό. Το δίκτυο του Ομίλου μειώθηκε κατά 38 επιπλέον καταστήματα στη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2015, με τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για την Ελλάδα (870 καταστήματα το 2017) να έχει ήδη επιτευχθεί από το τέλος του 2014.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Μαρτίου 2015 σε 21.033 άτομα, και στην Ελλάδα σε 15.499, έχοντας επιτύχει ήδη από το τέλος του 2014 και αυτόν τον στόχο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης τρία έτη νωρίτερα. Το προσωπικό των διεθνών δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε 5.533 άτομα (4.277 pro-forma για την πώληση των δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο).

Σχόλια