Ειδήσεις

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κισσάμου

Από το Δήμο Κισσάμου έγινε γνωστό ότι οι αιτήσεις νέων εγγραφών και επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα υποβάλλονται στο Δήμο από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015.

Δικαίωμα αίτησης έχουν τα παιδιά που θα έχουν συμπληρώσει τα δυόμισι (2,5) χρόνια τους, έως 31 Δεκεμβρίου 2015, προηγούνται όμως αυτά που συμπληρώνουν τα 2,5 έτη τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα υπόλοιπα θα γίνονται δεκτά στους Παιδικούς Σταθμούς μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Βεβαίωση εργασίας γονέων

3. Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο)

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

5. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων πέρα των ανωτέρων δικαιολογητικών ζητείται και άδεια μόνιμης παραμονής στη χώρα, όπως αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα έντυπα της αίτησης εγγραφής, επανεγγραφής και το ατομικού Δελτίου Υγείας θα παραλαμβάνονται από το Δήμο Κισσάμου.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται  τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δημαρχείο Κισσάμου (υπεύθυνη  κ. Δαμανάκη Χρύσα, τηλ. 2822340223).

Σχόλια