Ειδήσεις

Ενημερωτική εκδήλωση για τη χρήση μηχανημάτων έργου

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Χρήση μηχανημάτων έργου: Ασφάλεια, νομοθεσία, πιστοποίηση" συνδιοργανώνουν στο Ηράκλειο το Σωματείο Logistics Κρήτης και το Σωματείο Πτυχιούχων Χειριστών & Βοηθών Μηχανημάτων Έργου Νομού Ηρακλείου, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, και τη συμμετοχή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 και ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και η επαύξηση της αντίληψης των κινδύνων και των ασφαλών πρακτικών στην οδήγηση όλων των μηχανών έργου (ανυψωτικά, παλετοφόρα, υποβοηθητικά τεχνικών έργων κ.λπ.).

Στόχοι της εκδήλωσης, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι:

• η μεταφορά τεχνογνωσίας, η ανταλλαγή απόψεων, η προβολή λύσεων, η ενημέρωση σε θέματα της ισχύουσας νομοθεσίας και πιστοποίησης χειριστών και εξοπλισμού, από εξειδικευμένους ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα.  

• για τους συμμετέχοντες χειριστές, να έχουν καλύτερη αντίληψη για ασφαλή εργασία, μεγαλύτερη επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν καθώς και των ενδεδειγμένων τρόπων διαχείρισης των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν.

Οι συμμετέχοντες, στο τέλος θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους όσους εμπλέκονται (άμεσα ή έμμεσα) στη χρήση/λειτουργία μηχανημάτων έργου (χειριστές, υπεύθυνοι και προσωπικό αποθηκών, υπεύθυνοι τεχνικών έργων κ.λπ.), τεχνικοί ασφαλείας, εργοδηγοί, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων-λογιστές- γενικότερα σε όσους θέλουν να ενημερωθούν για την ασφαλή χρήση των μηχανημάτων έργου.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 6932758028 και 6972307325, e-mail: info@lac.gr

Σχόλια