Ειδήσεις

Σεμινάριο επιμόρφωσης στο προσωπικό της ΔΕΠΤΑΗ

Στα πλαίσια της αναβάθμισης των καταστημάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου (ΔΕΠΤΑΗ) Α.Ε. ΟΤΑ, και της καλύτερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθορίστηκε σειρά βιωματικών σεμιναρίων που στόχο έχουν την κατανόηση του ανθρώπινου παράγοντα και της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών, που θα λειτουργεί ως μοχλός διατήρησης ικανοποιημένων πελατών με σκοπό την ανάπτυξη της Δημοτικής Επιχείρησης.

Το πρώτο σεμινάριο θα λάβει χώρα στις 30/5/2015 στην αίθουσα του Πειραματικού, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, είναι διάρκειας 6 ωρών, και έχει ως θέμα "Ο ανθρώπινος παράγοντας θεμέλιο για την επιτυχία". Το κόστος του σεμιναρίου θα καλυφτεί με πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%

Η θεματολογία στου σεμιναρίου έχει ως εξής:

• Η σημασία της εξυπηρέτησης των πελατών

• Τα στάδια στην εξυπηρέτηση

• Ο ρόλος της επικοινωνίας στην εξυπηρέτηση του πελάτη

• Επιθυμίες και προσδοκίες πελατών

• Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας

 • Διαχείριση των παραπόνων

• Εκπαίδευση στην παρασκευή και το σερβίρισμα του καφέ και των γευμάτων

• Σημασία του ανθρώπινου παράγοντα

Θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως η εισήγηση, η συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους, ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργία ομάδων, το παιχνίδι ρόλων και η μελέτη περίπτωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη του επιχειρηματικού τομέα (υγειονομικά καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης) αλλά και γενικότερα σε όλους όσους έρχονται σε επαφή με τους πελάτες.

Το "παρών" θα δώσει ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, με καλωσόρισμα από τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, τα αποτελέσματα του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του σεμιναρίου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ έχει καταρτίσει σχέδιο σεμιναρίων για τα επόμενα δύο χρόνια με θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή, την ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών και την επεξεργασία τροφίμων και ροφημάτων.

Σχόλια