Ειδήσεις

Νέα παρέμβαση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ

Νέα ηχηρή παρέμβαση - εντός λίγων ημερών - από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αφού με καινούργια ερώτηση προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Π. Λαφαζάνη, θίγεται το ζήτημα της αδυναμίας κάλυψης των οφειλών στη ΔΕΗ από υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών και η βουλευτής Χανίων Βάλια Βαγιωνάκη, στην ερώτηση που συνυπογράφουν επισημαίνουν το φαινόμενο ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τους βουλευτές, τα ανεξόφλητα χρέη προς τον οργανισμό προσεγγίζουν τα 1,8 δισ., ενώ τονίζεται το γεγονός ότι μέχρι τον Απρίλιο η ΔΕΗ έκανε 10 δόσεις ρύθμιση, ενώ τώρα έχει επιστρέψει στις 4.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές ζητούν την παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού προκειμένου να αναχαιτιστεί το φαινόμενο, ενώ εστιάζουν στο ζήτημα της επανασύνδεσης του ρεύματος στα νοικοκυριά που έχει γίνει διακοπή, αλλά και στη θεσμοθέτηση ενός ευνοϊκότερου διακανονισμού για όσους αδυνατούν να αποπληρώσουν διαφορετικά τα χρέη τους.

Πάντως, με βάση καλά πληροφορημένες πηγές, για το θέμα, όπως και για το ζήτημα των - μεθοδευμένων όπως χαρακτηρίστηκαν - αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, έχει ήδη προχωρήσει σε επεξεργασίες ο αρμόδιος υπουργός, Π. Λαφαζάνης και τις επόμενες ημέρες αναμένονται ανακοινώσεις-πρωτοβουλίες, όπως αναφέρουν οι βουλευτές.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

«Ερώτηση με θέμα "Αδυναμία κάλυψης των οφειλών στη ΔΕΗ από υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες"

Οι πολιτικές της λιτότητας και της υπέρμετρης φορολόγησης που ακολούθησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ οδήγησαν στην ανεργία και στη φτωχοποίηση μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου στην αδυναμία κάλυψης ακόμα και των εξόδων πρώτης ανάγκης. Επίσης η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες οδήγησε πολλές μικρομεσαίες και αγροτικές επιχειρήσεις σε οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι οφειλές και οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στη ΔΕΗ παραμένουν πολύ υψηλοί (1,8 δισ.) και αυξάνονται καθημερινά με αποτέλεσμα πολλά νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες, που δεν μπορούν να ξεπληρώσουν τους λογαριασμούς, να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο πολλοί καταναλωτές να βρίσκονται σε διακανονισμό με τη ΔΕΗ αλλά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος των δόσεων της ρύθμισης, την ίδια στιγμή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Το πρόβλημα είναι έντονο σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ είναι πλέον συχνό το φαινόμενο να αποστέλλονται ειδοποιητήρια διακοπής ακόμη και σε περιπτώσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία. Η παραπάνω κατάσταση πέραν των δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων οδηγεί εκ των πραγμάτων και στην επιβάρυνση της ΔΕΗ, αφού σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να ανταποκριθούν οι οφειλέτες στις δόσεις του διακανονισμού, με αποτέλεσμα οι ανεξόφλητες οφειλές να συσσωρεύονται. Το πρόβλημα αυτό εντείνεται δεδομένου ότι ενώ η ΔΕΗ έκανε μέχρι τον Απρίλιο 10 δόσεις ρύθμιση, επέστρεψε στις 4.

Επειδή κανένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα

Επειδή αποστέλλονται ειδοποιητήρια διακοπής και μάλιστα σε περιπτώσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία

Επειδή πολλά νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος των δόσεων των υπαρχόντων διακανονισμών καθώς ο αριθμός των δόσεων είναι μικρός και το ύψος της προκαταβολής υψηλό

Επειδή το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί απαραίτητο κοινωνικό αγαθό, και μάλιστα είδος πρώτης ανάγκης για τη συνέχιση της κοινωνικής ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας

Επειδή στις περισσότερες των περιπτώσεων η αδυναμία πολιτών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στο ισχύον καθεστώς ρυθμίσεων οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες

Επειδή η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής έχει σαν προφανές αποτέλεσμα την αδυναμία των οφειλετών (ΜμΕ και αγρότες) να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς την επιχείρηση

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος κ. υπουργός:

* Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μη γίνει διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα χρέη τους ή στο ύψος των δόσεων του διακανονισμού τους;

* Είναι στις προθέσεις του υπουργείου να θεσμοθετήσει ένα ευνοϊκότερο καθεστώς διακανονισμού για τα νοικοκυριά, ΜμΕ και αγρότες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο υπάρχον;

* Τι προτίθεται να κάνει για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, όπου έχει διακοπεί, για τις ανωτέρω περιπτώσεις;».

Σχόλια