Ειδήσεις

Εισήγηση του Απόστολου Λουλουδάκη για τον ΦΟΣΔΑ

Εισήγηση αντιδημάρχου Δήμου Χερσονήσου και μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Αποστόλη Λουλουδάκη προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου.

Το κείμενο της εισήγησης έχει ως εξής:

«Κύριοι συνάδελφοι διαβάζοντας την εισήγηση (ανυπόγραφη) προς το Δ.Σ. που αφορά την εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου για το Δ.Σ. του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ διαπίστωσα ότι ο εισηγητής επικαλούμενος διάφορες διατάξεις και συγκεκριμένα του άρθρου 246 Κ.Δ.Κ., του άρθρου 3 της 5653/12(ΦΕΚ 1908 Β ) την Γ.Π. 192/18-3-2014 (ΦΕΚ 699/Β/20-3-2014) που τροποποιεί την απόφαση 2891/15-3-2013(ΦΕΚ 630Β) προβαίνει αυθαίρετα στην τροποποίηση του καταστατικού του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ εφόσον αυξάνει τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ από 45 όπως σαφώς ορίζεται από την υπ' αριθμόν 5653/12 (ΦΕΚ Β/15-6-2012) απόφαση του γενικού γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε 46 αυξάνοντας ταυτόχρονα την εκπροσώπηση του Δήμου μας από 2 μέλη σε 3, λαμβάνοντας υπόψη τον de Facto πληθυσμό του Δήμου Χερσονήσου και αφορά την απογραφή του πληθυσμού του έτους 2011.

Επειδή το αίτημα της αύξησης εκπροσώπησης του Δήμου μας στον παρά πάνω φορέα είναι εύλογη και σύμφωνη με τον νόμο αλλά η διαδικασία που προτείνεται δεν προβλέπεται, διότι ουσιαστικά τροποποιείται ανορθόδοξα Νόμος του Κράτους και η διαδικασία τροποποίησης δεν μπορεί να είναι διαφορετική από την συστατική πράξη του συνδέσμου και πρέπει να την ακολουθεί η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.

Για την ελλειμματική μας εκπροσώπηση ουσιαστικά ευθύνεται η προηγούμενη Δημοτική αρχή που συμμετείχε στο Δ.Σ. και στην εκτελεστική επιτροπή του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ και δεν φρόντισε την προβλεπόμενη από τον νόμο ποσοτική εκπροσώπηση του Δήμου μας.

Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται και στον ΕΣΔΑΚ, όπου η εκπροσώπηση μας αντιστοιχεί στον πληθυσμό του πρώην Δήμου Επισκοπής, του μοναδικού Καποδιστριακού Δήμου που συμμετείχε στον ΕΣΔΑΚ, από τους τέσσερις πρώην Δήμους τους οποίους απορρόφησε ο Καλλικρατικός Δήμος Χερσονήσου.

Επισημαίνω ότι στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΔΑΚ συμμετείχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με εκπρόσωπό της, τον πρώην Δήμαρχο Ζαχαρία Δοξαστάκη. Σας έχω εκφράσει ήδη την άποψη μου ότι το συμφέρον του Δήμου μας είναι η αποχώρηση μας από τον συγκεκριμένο φορέα, όπως ορθά είχαν αποφασίσει τα Δ.Σ. των τριών πρώην Δήμων Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών. Εάν αποφασίσετε διαφορετικά, δηλαδή την παραμονή του Δήμου στον πιο πάνω φορέα, πρέπει να αντιστοιχηθεί η εκπροσώπηση μας με τον συνολικό πληθυσμό του Δήμου μας.

Η ερμηνεία και η εφαρμογή των νόμων δεν είναι "αλα καρτ" θεωρώ ότι η εισήγηση αυτή πρέπει να αποσυρθεί και  να αναβληθεί η εκλογή των αντιπροσώπων μας και με βάση αυτά που προβλέπονται από το νόμο να ακολουθήσει νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα την εκλογή αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.

Τέλος επειδή κάποιοι προφορικά επικαλούνται την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3536/07 (ΦΕΚ-42Α) και συγκεκριμένα την παράγραφο 9 του άρθρου 22 στο οποίο γίνεται ιδιαίτερη μνεία  στη διάτρητη νομικά εισήγηση θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι αυτό ισχύει μόνο για νεοσύστατους συνδέσμους και μόνο για τους τρεις πρώτους μήνες από τη σύσταση τους.

Ζητώ την άμεση απόσυρση της εισήγησης την αναβολή συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος και την επαναφορά του στο επόμενο Δ.Σ. που να συνοδεύετε με νέα εισήγηση για την οποία θα είναι χρήσιμο να καταθέσει ενυπόγραφα την άποψη του η νομική υπηρεσία του Δήμου μας διότι τέτοιας μορφής εισηγήσεις θίγουν την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του Δήμου μας.

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να αναγνώσετε αυτό το κείμενο κατά τη συνεδρίαση της 26-05-2015 του Δ.Σ. στο οποίο αδυνατώ να παραστώ λόγω ανειλημμένων  υποχρεώσεων στην ΚΕΔΕ και να καταχωρηθεί στα πρακτικά ως έχει».

Σχόλια