Ειδήσεις

Νέο Δ.Σ. στον Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου "Μίτος"

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης) Ηρακλείου "Μίτος", μετά από τις εκλογές που έγιναν.

Συγκεκριμένα, όπως εξελέγη από τις αρχαιρεσίες στις 29.4.2015, το Δ.Σ. συνήλθε στην πρώτη του συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Γαρεδάκη Εύη

Αντιπρόεδρος: Κόρσαββα Δέσποινα

Γεν. γραμματέας: Παπαδάκης Ευάγγελος

Ειδικός γραμματέας: Μηλιώτης Θεόδωρος

Ταμίας: Βολανάκη Έφη

Μέλη: Συγγελάκη Δέσποινα, Τρουλλινός Γεώργιος

Σημειώνεται ότι ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας προτείνει δυναμικές και καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα τόσο της ανεργίας, όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Θεσμοθετήθηκε με το ν. 2716/1999 "Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις", είναι ΝΠΙΔ με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας και εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας. Διαθέτει εμπορικό χαρακτήρα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα τηρώντας πάντα την ισορροπία μεταξύ της επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού στόχου.

Μέλη του ΚΟΙΣΠΕ μπορεί να γίνουν:

- Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε ποσοστό τουλάχιστον 35%

- Επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45%

-Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20%.

Σχόλια