Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κισσάμου την Τετάρτη 27-5-2015 στις 8 μ.μ., στην αίθουσα συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Δραπανιά, με σημαντικά θέματα στην ατζέντα του.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση είναι τα παρακάτω:

1. Παράταση προθεσμίας έργου "Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου δήμου Κισσάμου από τη θεομηνία 1-1-2015".

2. Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης έργου "Βελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών δήμου Κισσάμου".

3. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. (2 μηνών) για κάλυψη εκτάκτων αναγκών υπό την καταβολή αντιτίμου.

4. Έγκριση προμηθειών Δήμου έτους 2015.

5. Αποφάσεις για τη λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής Ακρωτηρίου Γραμβούσας και Μπάλου.

Σχόλια