Ειδήσεις

Οι απαντήσεις σε Μαθηματικά και Αρχαία των πανελλαδικών

Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους μαθητές να διαγωνίζονται στα Μαθηματικά και στα Αρχαία Ελληνικά κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες κρίσεις, τα θέματα δεν παρουσιάζουν τεράστιο βαθμό δυσκολίας και θεωρούνται γενικώς περίπου εξίσου δύσκολα με τα αντίστοιχα περσινά.

Διαβάστε τις απαντήσεις στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών κατεύθυνσης πατώντας εδώ

Διαβάστε τις απαντήσεις στα θέματα των Μαθηματικών κατεύθυνσης πατώντας εδώ

Πώς σχολιάζει τα θέματα το Φροντιστήριο "Θεμέλιο"

Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης: Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης στο διδαγμένο κείμενο των Αρχαίων Ελληνικών εξετάστηκαν στην 4η και 7η ενότητα του Πρωταγόρα του Πλάτωνα. Τα θέματα ήταν αναμενόμενα με υψηλό βαθμό δυσκολίας στη λεξιλογική άσκηση. Επιπλέον, η φετινή πρωτοτυπία είναι ότι η ερώτηση εισαγωγής έχει τη μορφή Σωστού-Λάθους.

Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το πρώτο βιβλίο της Ιστορίας Θουκυδίδη. Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό κείμενο ως προς τη μετάφραση, καθώς σε αρκετά σημεία απαιτείται ελεύθερη απόδοση, στοιχείο που συνηθίζεται στον Θουκυδίδη. Στις γραμματικές παρατηρήσεις οι υποψήφιοι μπορούσαν να αντεπεξέλθουν, ενώ οι συντακτικές παρατηρήσεις ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης: Τα θέματα στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης ήταν σωστά διατυπωμένα και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Πιο απαιτητικά από πέρυσι, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση των βάσεων στις Πολυτεχνικές-Φυσικομαθηματικές Σχολές. Για να ανταποκριθεί επαρκώς ένας μαθητής πρέπει να έχει μια πολύ καλή σχέση και εμπειρία με τα Μαθηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της μαθηματικής του πορείας.

Πιο συγκεκριμένα, το 1ο και 2ο θέμα ήταν περίπου της ίδιας δυσκολίας με τα περσινά. Το 3ο και 4ο θέμα ήταν πολύ δυσκολότερα από τα περσινά, απαιτούσαν συνθετική ικανότητα, μεγάλη τριβή με τα Μαθηματικά και ψυχραιμία λόγω του όγκου των θεμάτων.

Σχόλια