Ειδήσεις

Οι τελικές προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για τα αυθαίρετα

Διαγραφή προστίμων για όσους αυθαιρετούχους είναι κάτω από τα όρια της φτώχιας, 5ετής περίοδος χάριτος, αύξηση του αριθμού των δόσεων με παράλληλο "πλαφόν" στο ύψος της κάθε δόσης ανάλογα τις δανειακές υποχρεώσεις και μείωση των συντελεστών βάσει των οποίων βγαίνουν τα πρόστιμα...

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της τελικής πρότασης Δήμου Ηρακλείου (δημοτικής Αρχής και παρατάξεων αντιπολίτευσης πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης) και Συλλόγου Οικιστών Ηρακλείου προς το ΥΠΕΚΑ σε σχέση με τη βελτίωση του υφιστάμενου νόμου ρύθμισης των αυθαιρέτων (ν. 4178), που ζητείται να παραταθεί για μια ακόμα 5ετία...

Αναλυτικά στο τελικό έγγραφο υπόμνημα του αντιδημάρχου Πολεοδομίας Γιάννη Αναστασάκη περιλαμβάνονται σημείο προς σημείο οι εξής προτάσεις:

1) Διαγραφή ειδικού προστίμου με εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. όσοι είναι κάτω από το όριο της φτώχιας) για την κύρια κατοικία τους.

2) Βελτίωση των όρων υπαγωγής με ιδιαίτερη μέριμνα σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα ή των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 17 (ΑμεΑ - Παλλινοστούντες - Πολύτεκνες, Τρίτεκνες, Μονογονεϊκές οικογένειες - Μακροχρόνια άνεργοι).

- Παράταση ισχύος του νόμου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

- Απαλοιφή της υποχρέωσης καταβολής παράβολου (με ενσωμάτωση του ποσού στις δόσεις) για τις ειδικές ομάδες του άρθρου 17.

- Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως πέντε ετών (αναβολή πληρωμής δόσεων χωρίς προσαυξήσεις ή άλλη ποινή).

- Αύξηση του αριθμού των δόσεων σε 102 με ταυτόχρονο περιορισμό του μηνιαίου ποσού της δόσης συν τυχόν δανειακών υποχρεώσεων ώστε να μην ξεπερνάει το 30% του οικογενειακού εισοδήματος.

3) Αύξηση των περιόδων κατασκευής όπως παρακάτω.

1955-1983 συντελεστής μείωσης 0,151983,

1993 συντελεστής μείωσης 0,40 από 0,80,

1993-2003 συντελεστής μείωσης 0,60 από 0,80,

2003-2011 τελεστής μείωσης 0,80 από 1,00.

4) Αντικατάσταση του όρου «Κύρια και μοναδική κατοικία» με τον όρο «κύρια κατοικία» προκειμένου να λάβουν συντελεστή 0,40.

5) Τεχνικές βελτιώσεις του νόμου οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συνήθων προβλημάτων, π.χ. εξ αδιαιρέτου, φιλοξενούμενα τέκνα κ.λπ.

- Στο άρθρο 9 Κατηγορία 2 προτείνουμε ανοχή για την ένταξη στην κατηγορία αυτή κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1983 αν οι κατασκευές που έγιναν μετά το 1983 είναι σε απόσταση από το κτήριο ή, αν είναι στο κτήριο, δεν υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του.

- Στο άρθρο 9 Κατηγορία 3 προτείνουμε την αύξηση των ελάχιστων ανοχών, όπως:

α) Μείωση της υποχρεωτικής φύτευσης σε 15%.

β) Κατασκευή εξωστών ή αλλαγή διαστάσεων σε 20%.

γ) Αλλαγή διαστάσεων εξωτερικών κουφωμάτων έως 20%.

δ) Αποθήκη μέγιστης επιφάνειας σε 20 μ2.

ε) Αλλαγή θέσης κτηρίου με ανοχή ως προς την παραβίαση των πολεοδομικών διαστάσεων έως 15% π.χ.

στ) Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του κτηρίου σε ποσοστά 15% της διάστασης και 10% του εμβαδού.

η) Προσθήκη νέας, όπως λειτουργική ενοποίηση χώρων όμορων κτηρίων ή αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών με την προϋπόθεση ότι η δήλωση γίνεται ανά ιδιοκτησία.

- Στο άρθρο 9 Κατηγορία 4 προτείνουμε να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι κτήρια με οικοδομική άδεια τα οποία κατασκευάστηκαν με αλλαγμένα σχέδια-μεγαλύτερα, ήτοι με διογκωμένο μέγεθος σε σχέση με την οικοδομική άδεια, εντάσσονται στην κατηγορία αυτή εφόσον πληρούν τις ανοχές των έως 40% των πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και δόμησης του κτηρίου της οικοδομικής άδειας και σε ποσοστό έως του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια και για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου δεν περιλαμβάνονται η δόμηση που προβλέπεται από την οικοδομική άδεια του κτηρίου και ότι τα κτήρια αυτά εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

- Δυνατότητα για αίτηση τακτοποίησης σε τέκνα που δηλώνουν φιλοξενούμενοι των γονέων τους, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει προσύμφωνο ότι θα τους μεταβιβάσουν την κατοικία μετά την τακτοποίηση.

- Εξάλειψη του περιορισμού των 4.000 μ2 για όσους ασκούν πέραν της δεκαετίας αδιαλείπτως πράξεις νομής και κατοχής στην αποκλειστική χρήση τμήματος του κτηρίου-ακινήτου στο οποίο δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία.

- Μείωση των παραβάσεων από 500 ευρώ σε 300 ευρώ.

- Προτείνουμε ενδιάμεσο συντελεστή 1,35 μεταξύ των εντός και εκτός σχεδίου για προτεινόμενα σχέδια πόλεως.

Σχόλια