Ειδήσεις

Επιστολή ΕΚΗ στον Ν. Βούτση για την υποστελέχωση της ΔΕΥΑΗ

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκο Βούτση, έστειλε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου εκφράζοντας την ανησυχία του για τους κινδύνους της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, με αφορμή την υποστελέχωση της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, καλώντας τον να παρέμβει άμεσα με σκοπό την παράταση παροχής εργασίας των δέκα απολυμένων εργαζομένων εωσότου εγκριθούν νέες προσλήψεις.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Κίνδυνος της Δημόσιας Υγείας & Ασφάλειας από την υποστελέχωση της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Κ. υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑ Ηρακλείου έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση, μετά από σχετική δικαστική απόφαση να αποχωρήσουν 10 εργαζόμενοι.

Η συγκεκριμένη Δημοτική επιχείρηση μέχρι πριν από λίγα έτη απασχολούσε 220 εργαζόμενους και τώρα διαθέτει 130 εργαζόμενους, ενώ οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν σε τεράστιο βαθμό με την εφαρμογή των νέων Καλλικρατικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου.

Με αυτά τα δεδομένα, ο καθένας αντιλαμβάνεται, ότι η ΔΕΥΑΗ αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της, που είναι ζωτικής σημασίας για τον Δήμο μας. Η παροχή νερού ύδρευσης και άρδευσης και η συλλογή και επεξεργασία  των λυμάτων είναι οι υπηρεσίες που άμεσα κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν σε επίπεδο, όχι μόνο μη ανεκτό από πλευράς πολιτισμού, αλλά και επικίνδυνο από πλευράς δημόσιας υγείας.

Η ΔΕΥΑΗ ως μοναδική επιχείρηση που μπορεί να εκτελέσει έργα ύδρευσης - αποχέτευσης στη επικράτεια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου, κινδυνεύει να μην μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη τόσο των υπό κατασκευή έργων όσο και των μελετών νέων, τα οποία συμβάλουν στην ανάπτυξη των περιοχών εύθηνης της.

Επειδή ο κίνδυνος πλήρους αδυναμίας παροχής των επιβαλλόμενων υπηρεσιών και ξαφνικής κατάρρευση όλου του μηχανισμού παροχής των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ είναι ΕΔΩ!, με πιθανές τραγικές συνέπειες για της ασφάλεια και υγεία, αλλά και επειδή κάποιοι από τους εργαζόμενους που αποχώρησαν είχαν εξειδικευμένες ευθύνες, όπως η συντήρηση των αντλιοστασίων, (μια πιθανή βλάβη θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή αποβλήτων στο Λιμάνι του Ηρακλείου ή σε τουριστική περιοχή, θα έπληττε τον τουρισμό και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην Δημόσια Υγεία).

Σας καλούμε για την άμεση παρέμβαση σας με σκοπό την παράταση παροχής εργασίας  των 10 απολυμένων εργαζομένων εωσότου εγκριθούν νέες προσλήψεις.

Να σημειωθεί ότι για τους παραπάνω κινδύνους της υγιεινής και ασφάλειας των Δημοτών και των επισκεπτών της Πόλης μας, οι εργαζόμενοι την ερχόμενη εβδομάδα προτίθενται να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα».

Σχόλια